Slotpartij 2016

slotpartij-2016BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 24 september was het al weer tijd voor de laatste ledenpartij van het seizoen 2016. Er werd vandaag gekaatst in drie klassen de Dames, Heren B en Heren A. Met 60 leden een super mooie opkomst voor deze laatste kaatspartij. Sponsor van de slotpartij is Installatiebedrijf Wielinga uit De Valom.

DAMES
Bij de dames stonden 8 partuur op de lijst. Na de 2e omloop stonden de volgende parturen in de finales.
In de finale van de verliezersronde staat partuur 2 Jettie Elzinga en Ilse van der Wal tegenover partuur 7 met Tsjikke Bijlsma en Roxanne van der Zwaag, een mooie partij die door Tsjikke en Roxanne wordt gewonnen met 5-4 6-2. Zij gaan naar huis met de eerste prijs in de verliezersronde.
De finale in de winnaarsronde gaat tussen partuur 1 Sjoukje Kooistra en Baukje de Jong en partuur 8 met Baukje Hellinga, Jacqueline Jongsma en Geertsje Leegstra. Deze partij eindigt in 5-4 6-0 in het voordeel van het drietal. Baukje Hellinga, Jacqueline en Geertsje gaan met de krans naar huis. Sjoukje en Baukje de Jong moeten genoegen nemen met de tweede prijs.

Prijswinnaars:
1e   Baukje Hellinga, Jacqueline Jongsma en Geertsje Leegstra.
2e   Sjoukje Kooistra en Baukje de Jong.
1e v.  Tsjikke Bijlsma en Roxanne van der Zwaag

HEREN B
Bij de heren B stonden er ook 8 partuur op de lijst.
In de verliezersronde stond partuur 4 Johan Talsma, Guido van der Wal en Jan Postma tegenover partuur 6 Jasper van der Veen, Jan Sikma en Bauke Andre van der Wal. Met 5-3 4-6 waren Jasper, Jan en Bauke Andre de winnaars van de eerste prijs in de verliezersronde.
In de finale van de winnaarsronde stond partuur 1 Berry Sjoerdstra, Harrie van der Zwaag en Sjoerd Pietersma tegenover partuur 8 met Anne Jelmer Hellinga, Wouter van der Meer en Sipke Kooistra. Met 5-4 en 6-2 zijn het Berry, Harrie en Sjoerd die met de laatste Sla Raek krans naar huis gaan. Anne Jelmer, Wouter en Sipke worden tweede.

Prijswinnaars:
1e  Berry Sjoerdstra, Harrie van der Zwaag en Sjoerd Pietersma
2e  Anne Jelmer Hellinga, Wouter van der Meer en Sipke Kooistra
1e v. Jasper van der Veen, Jan Sikma en Bauke Andre van der Wal

HEREN A
Bij de Heren A staan er een hele competitie op het programma met 4 partuur. De uitslagen van de partijen.
1e omloop
Partuur 1 Sytze Wiersma, Sjouke Hellinga en Minne Kooistra tegen partuur 2 Wiebe Wiersma, Gosse Hellinga en Jeldrik Doevendans. Partuur 2 wint met 3-5 0-6.
Partuur 3 Jan Renze Visser, Hendrik Leegstra en Johannes van der Zwaag tegen partuur 4 Renze Bloem, Arjen Soepboer en Sybrand Smit. Partuur 4 wint met 5-5 4-6.

2e omloop
Partuur 1 Sytze Wiersma, Sjouke Hellinga en Minne Kooistra tegen partuur 4 Renze Bloem, Arjen Soepboer en Sybrand Smit. Partuur 4 wint met 3-5 2-6.
Partuur 2 Wiebe Wiersma, Gosse Hellinga en Jeldrik Doevendans tegen Partuur 3 Jan Renze Visser, Hendrik Leegstra en Johannes van der Zwaag. Partuur 2 wint met 5-5 6-4.

3e omloop
Partuur 1 Sytze Wiersma, Sjouke Hellinga en Minne Kooistra tegen Partuur 3 Jan Renze Visser, Hendrik Leegstra en Johannes van der Zwaag. Partuur 3 wint met 4-5 0-6.
Partuur 2 Wiebe Wiersma, Gosse Hellinga en Jeldrik Doevendans tegen partuur 4 Renze Bloem, Arjen Soepboer en Sybrand Smit. Partuur 2 wint met 5-1 6-4.

Prijswinnaars:
1e  Wiebe Wiersma, Gosse Hellinga en Jeldrik Doevendans – 21 eersten
2e  Jan Renze Visser, Hendrik Leegstra en Johannes van der Zwaag – 17 eersten

Na de prijsuitreiking werden er nog een paar vrijwilligers in het zonnetje gezet. Wiebe en zijn vrouw Hitsje, Lammert en Berend Visser werden bedankt voor hun diensten de laatste jaren. We hopen dat er nog veel meer van zulke top vrijwilligers rondlopen want zonder deze super vrijwilligers kan een vereniging niet. Bedankt toppers..