Sikke Kooistra Klassement

De stand van het Sikke Kooistra Klassement na seizoen 2018

1 Sjoerd Pietersma Damwoude 1622
2 Sjoerd Fransbergen Broeksterwoude 1103
3 Taede Weidenaar Damwoude 1052
4 Jan Postma Broeksterwoude 838
5 Aant van der Veer Broeksterwoude 829
6 Berry Sjoerdstra sr Broeksterwoude 781
7 Klaas Lijzenga Broeksterwoude 773
8 Tjalling Kooistra + Wouterswoude 770
9 Piet Wolters Broeksterwoude 748
10 Hendrik Leegstra Kollumerzwaag 712
11 Tjalling Kooistra Damwoude 692
12 Steven Zwart Broeksterwoude 672
13 Femme Haakma Damwoude 634
14 Bennie Bloem Broeksterwoude 562
15 Peter de Jong Damwoude 550
16 Freerk Haisma Broeksterwoude 550
17 Renze Bloem Damwoude 546
18 Baukje Terpstra Damwoude 512
19 Arjen Soepboer Broeksterwoude 500
20 Sjirk Fokkens + Roodkerk 498
21 Minne Kooistra Broeksterwoude 491
22 Pieter Sjoerdstra Broeksterwoude 482
23 Roelie Dijkstra Damwoude 424
24 Berend Visser Broeksterwoude 412
25 Johannes Bloem Damwoude 392
26 Gosse Veenstra Broeksterwoude 383
27 Abe Reitsma Janum 355
28 Sietse Haisma Damwoude 320
29 Durk Weidenaar Franeker 311
30 Wiebe Pietersma Noord Sleen 308
31 Sjoerd van der Ploeg Damwoude 287
32 Gosse Hellinga Damwoude 278
33 Dries van der Veen Spanje 269
34 Dicky Kooistra Broeksterwoude 266
35 Tjibbe van der Veer Broeksterwoude 247
36 Kees Postma Damwoude 232
37 Leon van der Meer Broeksterwoude 225
38 Erik de Jong Damwoude 220
39 Anne Tjeerd Annema Broeksterwoude 210
40 Jantina Rozema Broeksterwoude 210
41 Hepie de Haan Broeksterwoude 210
42 Nathalie Postma Wouterswoude 208
43 Baukje de Jong Damwoude 201
44 Hendrik Jansma Damwoude 199
45 Bert Koonstra Twijzelerheide 193
46 Romke Idskema Dokkum 192
47 Freerk Peterson Damwoude 185
48 Gert Jan Kazimier Broeksterwoude 185
49 Douwe Kooistra Damwoude 176
50 Anne Zwaan + Damwoude 169
51 Johannes van der Zwaag Kollumerzwaag 166
52 Niek Boelens Broeksterwoude 155
53 Johan van der Meulen (Ike) Broeksterwoude 150
54 Jelke Boersma Broeksterwoude 140
55 Jan Wijnsma Damwoude 139
56 Jouke Peterson Damwoude 137
57 Niels Kooistra + Leeuwarden 137
58 Sjouke Hellinga Damwoude 135
59 Renny van der Zwaag + Broeksterwoude 133
60 Jan Jelle Jongsma Damwoude 127
61 Durk Sicco Heslinga Dronrijp 125
62 Jesse Tjoelker Broeksterwoude 123
63 Jelmer van der Ploeg Damwoude 120
64 Willem Otten Damwoude 118
65 Sjoukje Kooistra Damwoude 113
66 Age Jitse Vanger Damwoude 107
67 Roxanne van der Zwaag Broeksterwoude 107
68 Romke van der Beek Oenkerk 102
69 Sanne van Kammen Damwoude 97
70 Nammen Zwart Broeksterwoude 92
71 Wim Jousma Tytsjerk 90
72 Jouke Sjoerdstra Damwoude 86
73 Gerrie Kooistra Damwoude 82
74 Henk Peterson Damwoude 80
75 Oane Kooistra Damwoude 77
76 Lars Kooistra Damwoude 75
77 Ate Visser Broeksterwoude 75
78 Harry van der Zwaag Broeksterwoude 74
79 Bouwe Sake Swart Broeksterwoude 73
80 Ruurd Leegstra + Damwoude 71
81 Geertje Leegstra Broeksterwoude 71
82 Lieuwe Jan Kamminga Leeuwarden 69
83 Doede van der Bij Broeksterwoude 65
84 Sjoerd Haarsma Damwoude 64
85 Anneke Bloem-Dijkstra Broeksterwoude 63
86 Yde van Hijum Rinsumageest 62
87 Gjalt van der Meulen Broeksterwoude 58
88 Thea van der Lei Veenwouden 56
89 Berry Sjoerdstra jr Damwoude 56
90 Hidde Zeinstra Damwoude 54
91 Femke M Klaver Broeksterwoude 54
92 Anneke van der Vlught Broeksterwoude 51
93 Bas Zeinstra Damwoude 50
94 Berry J Westra Kollumerzwaag 48
95 Oene Haakma Rinsumageest 47
96 Siep van der Ploeg Damwoude 46
97 Ina van der Lei Broeksterwoude 44
98 Jan Rense Visser Wouterswoude 42
99 Jantsje Jansma Anjum 42
100 Klaas van der Meulen Rinsumageest 41
101 Taeke Kooistra Rinsumageest 41
102 Herman Plutschouw Broeksterwoude 41
103 Johannes Bloem Broeksterwoude 41
104 Elly Bouius Driezum 41
105 Wouter van der Meer lichtaard 40
106 Sikke Dantuma Driezum 40
107 Jan Bosch Dokkum 39
108 Oane van der Molen Damwoude 39
109 Pieter Meindertsma Driesum 39
110 Wieger van der Bij Rinsumageest 39
111 Jan Willem Hilleger + Damwoude 37
112 Johan Postma Damwoude 34
113 Wieke Jansma Damwoude 34
114 Klaas Visser Broeksterwoude 34
115 Anna de Jong Damwoude 33
116 Ilse van der Veer Broeksterwoude 33
117 Kristiene Eisma Broeksterwoude 33
118 Tietje Kooistra Janum 30
119 Peke Terpstra Broeksterwoude 30
120 Engele Visser Dokkum 29
121 Tjerk Venema Broeksterwoude 29
122 Roel van der Ploeg Damwoude 25
123 Yde Venema Broeksterwoude 24
124 Jan Klaas van der Graaf Damwoude 23
125 Greetje Wiersma Damwoude 21
126 Oane Westra Damwoude 21
127 Jelle Dijkstra + Rinsumageest 21
128 Wiemer Visbeek Broeksterwoude 21
129 Froukje Douma Broeksterwoude 21
130 Piet Wessel Dijkstra Damwoude 21
131 Jasper van der Veen Damwoude 21
132 Johan Ipma Damwoude 21
133 Dyonda Spiegelaar Damwoude 20
134 Harold Postma Broeksterwoude 19
135 Jan Berends Broeksterwoude 18
136 Boukje Berends Broeksterwoude 18
137 Wopke Wolters + Broeksterwoude 18
138 Welmoed Haisma Broeksterwoude 18
139 Neeltje Visser Broeksterwoude 18
140 Dicky Zeinstra De Valom 16
141 Anne de Groot veenwouden 16
142 Jan Twijnstra Damwoude 15
143 Corry van der Ploeg Damwoude 14
144 Heerke Kooistra Broeksterwoude 14
145 Pieter Hellinga Damwoude 14
146 Hans Feenstra Damwoude 14
147 Wiebe Wiersma Driesum 14
148 Roelof van der Veen Wouterswoude 14
149 Willem Bosma + Kollum 13
150 Hennie Vrieswijk Driesum 13
151 Jorn Hoekstra Damwoude 13
152 Kas Huizenga Damwoude 13
153 Mark Kooistra Broeksterwoude 12
154 Janny van der Meulen + Broeksterwoude 12
155 Gerard Fennema Driesum 12
156 Ate Rozendaal Dokkum 12
157 Henk Kemper Damwoude 11
158 Dirk Pieter Boersma Damwoude 11
159 Jennifer Sikma Oudkerk 11
160 Liesbeth Hellinga Damwoude 11
161 Renske Dijkstra Rinsumageest 11
162 Froukje Hoeksma Zwart Zwaagwesteinde 10
163 Johanna van der Zwaag Broeksterwoude 10
164 Jappie Monsma Damwoude 10
165 Marleen Koster Damwoude 10
166 Sjoerd van der Molen Damwoude 9
167 Feije Wiersma Driesum 9
168 Femke Jongsma Leeuwarden 9
169 Wilco de Bruin Damwoude 9
170 Sieuwe Kazimier Broeksterwoude 9
171 Deborah Zijlstra Broeksterwoude 8
172 Pieter Ele Kuitert Driesum 8
173 Jolanda Hoekstra Broeksterwoude 8
174 Seon Thomson Broeksterwoude 7
175 Johan de Jong Damwoude 7
176 Rene van der Meulen Damwoude 7
177 Ame Kooistra Broeksterwoude 7
178 Feike Visser Damwoude 7
179 Jorrit Kemper Damwoude 7
180 Didi Low Broeksterwoude 7
181 Johan van der Meulen (Gjalt) Broeksterwoude 7
182 Trijntje van Meekeren Damwoude 7
183 Linda Kooistra Broeksterwoude 7
184 Jannie van der Wal Broeksterwoude 7
185 Johan van Kammen Damwoude 7
186 Sietse Wiersma Driesum 7
187 Douwe van der Meer lichtaard 7
188 Anne Haakma Rinsumageest 7
189 Tjibbe van der Zwaag Broeksterwoude 7
190 Wietse van der Woude Lekkum 7
191 Wessel Doorenbos Damwoude 7
192 Jan Dirk de Groot Driezum 7
193 Anne Marinus De Valom 6
194 Biense Visser Driesum 6
195 Herman Visser Damwoude 6
196 Edse Wielinga Rinsumageest 5
197 Corina Kalsbeek De Valom 5
198 Jan Haakma Broeksterwoude 5
199 Geert van der Woude Broeksterwoude 5
200 Petra Vrieswijk Hallum 4
201 Age Sikma Oudkerk 4
202 Anne Peterson + Damwoude 4
203 Marcel Postma Damwoude 4
204 Froukje Boom Burgum 4
205 Anne Jelmer de Ruiter Damwoude 4
206 Thomas Wijnsma Rinsumageest 3
207 Sjoerd Westra Damwoude 3
208 Keimpe Koldijk Broeksterwoude 3
209 Esther Bosch Broeksterwoude 3
210 Akkie van der Bos Damwoude 3
211 Yvonne Postma Damwoude 3
212 Bart Noordhuis Broeksterwoude 3
213 Guido van der Wal De Westreen 3
214 Taeke van Lingen Leeuwarden 2
215 Hendrik Hamersma Broeksterwoude 2
216 Saapke Rozendal Broeksterwoude 1

Bijgewerkt op 27 december 2018