Wedstrijdagenda

Hou onderstaande “voorlopige” wedstrijdagenda in de gaten, deze kan nog worden aangepast.

JULI        
Zaterdag 18-jul Strjittekeatsen Dreech Genoch Rinsumageast 13:00
Woensdag 22-jul Pearkekeatsen Lyts Begjin Driesum 17:30
Zaterdag 25-jul B.I.R.D – partij  Damwâld 13:00
Vrijdag 31-jul Pearkekeatsen Dreech Genoch Rinsumageast 16:00
         
AUGUSTUS        
Zaterdag 01-aug Ledenpartij Lyts Begjin Driesum 13:00
Zaterdag 08-aug Federatie de Walden AFD. Damwâld 13:00
Zaterdag 15-aug Knollebolle B.I.R.D – partij  Rinsumageast 13:00
Zaterdag 22-aug Ledenpartij Nut en Nocht Damwâld 13:00
Zaterdag 29-aug Ledenpartij Lyts Begjin Driesum 13:00
Zaterdag 29-aug Big / Nelly partij Dreech Genoch Rinsumageast 13:00
Zaterdag 30-aug KNKB Jongens del + herk Damwâld 10:00
         
SEPTEMBER        
Zaterdag 05-sep Ledenpartij Sla Raek Broeksterwâld 13:00
Zaterdag 12-sep Ledenpartij Dreech Genoch Rinsumageast 13:00
Zaterdag 19-sep B.I.R.D – partij  Broeksterwâld 13:00
Zondag 27-sep Ledenpartij Nut en Nocht Damwâld 13:00
         
OKTOBER        
Zaterdag 03-okt Slotpartij Sla Raek Broeksterwâld 13:00
         
         
B.I.R.D partij – Gezamelijke partij voor leden van Broeksterwâld – Damwâld – Rinsumageast en Driesum  
Inleg 5 euro – Opgave B.I.R.D partij bij eigen vereniging voor donderdagavond 20:00.
 
Opgave zaterdag partijen voor donderdagavond 20:00, overige partijen 2 dagen van te voren voor 20:00
 
Opgave voor de wedstrijden kan via de website van Sla Raek (www.slaraek.nl) .