Contact en Bestuur

Voorzitter:   
Jelke Boersma

Secretaris:
Ina van der Lei

Penningmeester / Ledenadministratie:    
Ina van der Lei

Emailadres :  slaraek@live.nl


OVERIGE BESTUURSLEDEN

Johannes van der Zwaag   M: 06 2333 1202

Jelke Boersma    M: 06 4222 1651

Renze Bloem   M: 06 2397 3323

Taede Weidenaar   M: 06 1813 7961

Steven Zwart   M: 06 1120 6267 (Jeugdzaken)

Ina van der Lei   M: 06 2396 3548


JEUGDCOMMISSIE:

Steven Zwart    M: 06 1120 6267 (bestuurslid)

Thirza Hellinga   M 06 2057 3259

Nathalie Eisma

Kristiene Eisma

Emailadres jeugdzaken:  jeugd@slaraek.nl


OVERIGE ZAKEN

Kransen maken:
Jellie Bloem    T: 0511-424491

Keatsbledsje:
Kopie kunt u sturen naar slaraek@live.nl

Website en Social Media
Steven Zwart   

juni 2022