Over Sla Raek

Historie

Kaatsvereniging Sla Raek te Broeksterwoude bestaat officieel al sinds 1987. Oudere dorpsbewoners zullen zich misschien nog herinneren dat er spontaan georganiseerde kaatswedstrijden werden gespeeld naast het huis van de familie BG Kooistra, maar officieel bestaat de vereniging dus sinds 1987. Dat is het jaar waarop de vereniging nieuw leven werd ingeblazen nadat de vereniging in 1976 werd opgeheven.

Vanaf dat moment werden de eerste ledenpartijen georganiseerd op het speelveldje midden in het dorp. Een leger tent diende als kantine welke bij elke partij opgebouwd en afgebroken moest worden. Grote verbetering kwam er met een container unit met wc en kantine gedeelte. De grote klapper kwam echter in 1996. Met behulp van vele vrijwilligers werd er een eigen accommodatie gerealiseerd met kleedboxen.

De grootste successen voor deze Broekster kaatsvereniging waren toch wel in 1999 en 2001 toen er op de Freule een 5e en 3e prijs werd behaald. Individueel was dit natuurlijk de PC winst van Broekster jeugdexponent Johan van der Meulen in 2006, 2007 (PC koning) en 2013.

Freule 2001 3e prijs – v.l.n.r Coach Jarich,
Renze Bloem, Johan van der Meulen en Arjen Soepboer

De club

Sla Raek is een toegankelijke vereniging waar een ieder op zijn of haar (leeftijds-) niveau kan kaatsen. De contributie is laag en iedereen is welkom. Voor de jeugd staan er gediplomeerde trainers voor de groep en worden er verschillende wedstrijden georganiseerd. De senioren hebben de mogelijkheid om op de donderdag avond via een opgezette competitie hun voor te bereiden op de wedstrijden.


Toegevoegde waarde

Sport en beweging: Zeker in de huidige tijd van binnenhuis vermaakt met de tv en/of computer is het voor de jeugd, maar ook voor senioren goed om aangesloten te zijn bij een sportvereniging.

Leefbaarheid: Sportverenigingen worden steeds meer als bindmiddel gezien om de leefbaarheid van dorpen en kleine kernen is stand te houden.

Voorzieningen: Er is een eigen gebouw en ook het veld wordt onderhouden door de vereniging zelf. Toch wordt het clubgebouw regelmatig opengesteld voor andere verenigingen en initiatieven uit het dorp. Onlangs is er uit eigen initiatief en met eigen middelen een parkeerplaats aangelegd waar een iedere gebruik van mag maken.