BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 7 september was het weer tijd voor de jaarlijkse vrije formatie ABD-partij. Met 14 parturen op de lijst en geweldig mooi kaatsweer was het prima vertoeven op ons mooie kaatsveld. De wedstrijdsponsor van de ABD-partij is Metselbedrijf “De Wouden”.

Read more

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 24 augustus, de Koningspartij. Vandaag wordt er beslist wie zich een jaar lang de koning en koningin van Sla Raek mag noemen. Sponsor van deze partij is Doarpshús “De Pipegael”. Het belooft een zonnige kaatsdag te worden met en mooie deelnemerslijst, verdeeld over drie klassen, de A-klasse, B-klasse en de Dames.

Read more

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 20 juli, de ledenpartij voor Senioren, gesponsord door het winkelcentrum Damwoude. Het was heerlijk kaatsweer, met af en toe een dreigende wolkenhemel en af en toe wat gedonder op de verre achtergrond. Vandaag was er weer de gelegenheid om met 3 klassen te kaatsen. Alle klassen kaatsten vandaag een hele competitie.

Read more

BROEKSTERWÂLD – Zaterdagochtend 20 juli was het al weer tijd voor de laatste jeugdpartij van dit seizoen, zoals het hele seizoen ook deze partij geen grote opkomst, maar gezien de opkomst bij de trainingen hebben we volgend jaar vooral bij de jongere jeugd weer veel nieuwe jeugdleden. Door de lage opkomst hebben we vandaag alle jeugd samengevoegd in hele competitie.

Read more

BROEKSTERWÂLD – Maandag 15 juli werd de jaarlijkse ouder-kind partij georganiseerd. Voor mij dit jaar een enorme organisatie als enig jeugdbestuurslid maar wanneer je dan aan het begin van de partij een veld vol enthousiaste kinderen, die kaatsen met hun vader, moeder, broer, zus, oom, neef of surrogaat vader ziet, weet je waarvoor je het doet.

Read more

BROEKSTERWÂLD – Wy sjogge werom op in tige slagge strjittekeats wykein, op nei de 30e edysje. Jubileum edysje!! Wy halde jimme op de hichte, mar jimme kinne der fêst rekken mei hâlde yn de aginda. Mei tank oan eltsenien dy ús holpen hat, de keatsers sels, de krânsen maksters, de musyk fan “Jayden” en fansels de stipers dy it wer mei tot in fantastysk sukses makke hawwe;

Read more

BROEKSTERWÂLD – Sneon 22 juni de earste keer doarpspartij foar de jeugd, keatse op it feestterrein mei in sêfte grutte bal. De bern foene it machtig. Nei ôfrin fan de jeugdpartij wie der foar olle bern patat en in moai baltsje om thús mei te oefenjen. De winnaars fan dizze earste edysje wiene Martijn Mossel, Tiny Fokkens en Niek Visser. De twadde prijs wie foar Jille Jongsma, Alys de Vries en Feline Bloem.

Read more