Koningspartij

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 24 augustus, de Koningspartij. Vandaag wordt er beslist wie zich een jaar lang de koning en koningin van Sla Raek mag noemen. Sponsor van deze partij is Doarpshús “De Pipegael”. Het belooft een zonnige kaatsdag te worden met en mooie deelnemerslijst, verdeeld over drie klassen, de A-klasse, B-klasse en de Dames.

HEREN A-KLASSE

In de A-klasse wordt er met 4 partuur een volledige competitie gekaatst.

Partuur 1 Jan Jelle Jongsma en Taede Weidenaar
Partuur 2 Sjouke Hellinga en Feije Wiersma
Partuur 3 Tjibbe van der Veer en Sytze Wiersma
Partuur 4 Gosse Hellinga en Wiebe Wiersma

1e omloop:
1 – 2 5 – 5 6 – 2
3 – 4 5 – 4 6 – 2

2e omloop:
1 – 4 5 – 5 6 – 4
2 – 4 5 – 5 0 – 6

3e omloop:
1 – 3 5 – 2 6 – 6
2 – 4 5 – 4 6 – 6

Door de koningscommissie word Jan Jelle Jongsma tot koning van de A-klasse gekroond.

Prijswinnaars

1e prijs Jan Jelle Jongsma (K) en Taede Weidenaar 21 eersten
2e prijs Sjouke Hellinga en Feije Wiersma 17 eersten

HEREN B-Klasse

In de B-klasse staan er 8 parturen op de lijst

1e omloop:

1 Klaas Lijzenga en Tjalling Kooistra – 2 Pieter Sjoerdstra en Johan Postma
Klaas en Tjalling winnen deze partij met 5 – 4 6 – 4

3 Douwe Kooistra en Sjoerd van der Ploeg – 4 Steven Zwart, Hendrik Jansma en Bauke Andre van der Wal. Douwe en Sjoerd winnen deze partij oppermachtig 5 – 0 6 – 6

5 Jan Renze Visser, Klaas Visser en Jan Postma – 6 Berry Sjoerdstra jr. , Jelmer van der Ploeg en Henk Peterson. Jan Renze, Klaas en Jan winnen deze partij vrij gemakkelijk met 5 – 0 6 – 0

7 Minne Kooistra, Piet Wolters en Gert Jan Kazimier – Jasper van der Veen, Freerk Peterson en Gosse Hoekstra. Minne, Piet en Gert Jan winnen deze spannende partij met 5 – 5 6 – 6

WINNAARSRONDE
1 – 3 5 – 4 6 – 2
5 7 4 – 5 6 – 2

VERLIEZERSRONDE
2 – 4 0 – 5 6 – 6
6 8 4 – 5 6 – 6

FINALE VERLIEZERSRONDE
In de finale van de verliezersronde neemt partuur 4 met Steven, Hendrik en Bauke Andre het op tegen partuur 8 met Jasper, Freerk en Gosse. In een eenzijdige partij 5 – 2 6 – 4 winnen Steven, Hendrik en Bauke Andre de eerste prijs in de verliezersronde. Jasper, Freerk en Gosse worden tweede.

FINALE WINNAARSRONDE
In de finale van de B-klasse van deze koningspartij neemt partuur 1 met Klaas en Tjalling het op tegen partuur 7 met Minne, Piet en Gert Jan. Het wordt een spannende partij, die op de stand 4 – 5 4 – 6 in het voordeel van Minne, Piet en Gert Jan wordt beslist. Minne, Piet en Gert Jan worden eerste en Klaas en Tjalling worden tweede. Door de koningscommissie wordt Minne Kooistra unaniem tot koning van de B-Klasse gekroond.

Prijswinnaars

1e prijs Minne Kooistra (K), Piet Wolters en Gert-Jan Kazimier
2e prijs Klaas Lijzenga en Tjalling Kooistra
1e verl Steven Zwart, Hendrik Jansma en Bauke Andre van der Wal
2e verl Jasper van der Veen, Freerk Peterson en Gosse Hoekstra

DAMES

Bij de dames wordt in 2 poules van 3 partuur een halve competitie verkaatst

POULE 1
1 Baukje Terpstra en Elly Bouius
2 Tsjikke Bijlsma en Kristiene Eisma
3 Neeltje Visser en Roelie Dijkstra

Uitslagen poule 1
1 – 2 = 5 – 0  6 – 0
1 – 3 = 5 – 5  6 – 2
2 – 3 = 3 – 5  6 – 6

Partuur 1 = 7 + 7 = 14 door naar finale
Partuur 2 = 0 + 3 = 3
Partuur 3 = 7 + 5 = 12 door naar troostfinale

POULE 2
4  Tineke Kuitert, Jantina Rozema en Janny Boui=
5  Sjoukje Kooistra, Nathalie Postma Femke Marije Klaver
6  Karin van der Zwaag, Liesbeth Hellinga en Dyonda Spiegelaar

Uitslagen poule 2
4 – 5 = 5 – 4   6 – 2          
4 – 6 = 5 – 3   6 – 6
5 – 6 = 5 – 5  2 – 6

Partuur 4 = 7 + 7 = 14 door naar finale
Partuur 5 = 4 + 5 = 9
Partuur 6 = 7 + 3 = 10 door naar Troostfinale

TROOSTFINALE
Partuur 3 Neeltje Visser en Roelie Dijkstra nemen het op tegen partuur 6 Karin van der Zwaag, Liesbeth Hellinga en Dyonda Spiegelaar. In een eenzijdige partij 1 – 5 6 – 6 winnen Karin, Liesbeth en Dyonda de derde prijs

FINALE
Partuur 1 met Baukje en Elly neemt het in de finale van deze koningspartij op tegen partuur 4 met Tineke, Jantina en Janny. In een eenzijdige partij winnen Tineke, Jantina en Janny deze finale met overmacht. Door degelijk kaatsen wordt er met 5 – 1 6 – 6 van Baukje en Elly gewonnen. Door de koningscommissie wordt Tineke Kuitert met overmacht gekozen tot de koningin van 2019.

Prijswinnaars

1e prijs Tineke Kuitert (K), Jantina Rozema en Janny Bouius
2e prijs Baukje Terpstra en Elly Bouius
3e prijs Dyonda Spiegelaar, Lysbeth Hellinga en Karin van der Zwaag