Koningspartij Senioren

IMG-20140915-WA0004BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 30 Augustus, de koningspartij van Sla Raek. Een wedstrijd waar de meesten naar uit kijken, want het winnen van deze partij is toch iet wat speciaal, vooral als men aan het eind van de dag met de krans naar huis kan en als ultieme beloning voor het goede kaatsen als koning of koningin word gekroond. De sponsor van deze partij is Doarpshûs “de Pipegael” uit Broeksterwâld.

 

 

 

DAMES
De opkomst bij de dames was royaal met 6 parturen op de lijst werd er gekaatst in 2 poules.

Poule 1
Partuur 1 Froukje Boom, Jennifer Sikma en Anneke van der Vlugt die in de eerste omloop het op moesten nemen tegen partuur 2 Sjoukje Kooistra en Roelie Dijkstra.
Deze wedstrijd werd met heel veel overmacht gewonnen door Sjoukje en Roelie 0-5 2-6
De 2e wedstrijd tussen partuur Boom en partuur 3 Jettie Elzinga en Jantiene Sikma werd door partuur Boom overtuigend gewonnen met 5-0 6-2. De laatste wedstrijd in de poule partuur Kooistra tegen partuur Elzinga werd met 5-4 6-0 gewonnen door Sjoukje en Roelie. Zij gingen met 2 winstpartijen door naar de finale. Partuur Boom gaat naar de troostfinale

Poule 2
Hier moesten in de eerste omloop partuur 4 Baukje Hellinga, Tsjikke Bijlsma en Ina van der Lei het opnemen tegen partuur 5 Femke Jongsma, Jacqueline Jongsma en Liesbeth Hellinga. Deze wedstrijd werd door partuur Hellinga gewonnen met 5-3 6-6.
Omdat partuur Jongsma had verloren mochten deze in de volgende partij kaatsen tegen partuur 6 Jannie Bouius, Baafke Weidenaar en Hennie Vrieswijk. Partuur Bouius was veel sterker en wist deze partij met 5-1 6-2 gemakkelijk te winnen. De volgende partij tussen partuur Hellinga en partuur Bouius werd iets spannender, maar met 5-4 en 6-0 wisten Baukje, Tsjikke en Ina een plekje in de finale te veroveren en moesten Jannie, Baafke en Hennie helaas de troostfinale kaatsen.

Troostfinale:
De wedstrijd om de derde plaats werd na een zeer spannende partij met alles aan de hang gewonnen door partuur 1 Froukje Boom, Jennifer Sikma en Anneke van der Vlugt zij werden dus 3e.

Finale:
Deze partij tussen partuur 2 Sjoukje en Roelie en partuur 4 Baukje, Tsjikke en Ina werd vrij gemakkelijk gewonnen door Sjoukje en Roelie met 5-2 6-0. Zij waren veel sterker.

Na het tellen van de stemmen werd Sjoukje Kooistra gekroond tot Koningin van de partij.

Prijswinnaars:
1e Sjoukje Kooistra (k) en Roelie Dijkstra
2e Baukje Hellinga, Tsjikke Bijlsma en Ina van der Lei
3e Froukje Boom, Jennifer Sikma en Anneke van der Vlugt

HEREN B
In de B-Klasse stonden 8 parturen op de lijst.

De finale in de verliezersronde was de spannendste wedstrijd in de B-klas. De finale ging hier tussen partuur 4 Berend Visser, Gert Jan Kazemier en Wilco de Bruin en partuur 7 Bennie Bloem, Jelke Boersma en Ate Visser. Deze wedstrijd werd in het laatste eerst beslist met 5-5 6-2 in het voordeel van partuur Visser.

In de winnaarsronde stonden in de 2e omloop partuur 1 Sipke Kooistra, Jan Postma en Ale Jongsma tegenover partuur 3 Bas Zeinstra, Johan Postma en Sikke Dantuma. Partuur Kooistra wist deze partij te winnen met 5-3 6-4. Zij gingen door naar de finale. De andere partij tussen partuur 6 Edwin Elzer, Age Jitse Vanger en Pieter Hellinga en partuur 8 Hindrik Jansma, Jesse Tjoelker en Hidde Zeinstra werd vrij gemakkelijk gewonnen door het sluitende partuur Jansma met 5-1 6-6.
De finale tussen partuur Kooistra en partuur Jansma was ook snel afgelopen, partuur Jansma had over de hele dag maar 4 eerste tegen gekregen, de finale was een formaliteit 5-1 6-4 over de knie. De ervaring van Hindrik met toevoeging van 2 zeer goed kaatsende jeugdkaatsers was over de hele dag niet te breken. De koningsbeker werd een prooi voor Jesse Tjoelker, die over de hele dag de meeste punten had gekregen.

Prijswinnaars:

Winnaarsronde
1e Hindrik Jansma, Jesse Tjoelker (k) en Hidde Zeinstra
2e Sipke Kooistra, Jan Postma en Ale Jongsma

Verliezersronde
1e Berend Visser, Gert Jan Kazemier en Wilco de Bruin

HEREN A
In de A klas stonden 2 poules van 3 partuur op de lijst.

In poule 1 kaatsten partuur 1 Sjouke Hellinga, Taede Weidenaar en Klaas Lijzenga tegen partuur 2 Jan Jelle Jongsma, Minne Kooistra en Niek Boelens. Partuur Jongsma wist deze partij vrij gemakkelijk te winnen met 5-1 2-6. De tweede partij tussen partuur S. Hellinga en partuur 3 Gosse Hellinga en Arjen Soepboer was iets spannender, met 5-4 6-6 wisten Gosse en Arjen deze te winnen. De laatste poulewedstrijd tussen partuur Jongsma en partuur G. Hellinga ging gelijk op maar met 5-5 6-2 wisten Jan Jelle, Minne en Niek een plaats in de finale te bemachtigen en partuur G. Hellinga mocht aantreden voor de 3e prijs.

Poule 2 stonden partuur 4 Renze Bloem en Tsjibbe van der Veer tegenover partuur 5 Jan Rense Visser, Femme Haakma en Steven Zwart. Partuur Bloem was veel sterker en wist met 5-3 6-4 te winnen. De tweede wedstrijd in de poule ging tussen partuur Visser en partuur 6 Sietse Wiersma en Freerk Haisma. Partuur Wiersma wist zonder veel tegenstand vrij snel te winnen met 5-1 6-2. De laatste wedstrijd in deze poule ging tussen partuur Bloem en partuur Wiersma, deze partij wisten Renze en Tsjibbe met 5-3 6-6 te winnen. Zij gingen door naar de finale. Partuur Wiersma mocht om de 3e plaats kaatsen.

Troostfinale
Gosse en Arjen tegen Sietse en Freerk, weinig spanning in deze wedstrijd en binnen mum van tijd zaten de mannen aan het bier in de kantine, met 5-0 6-2 waren Gosse en Arjen veel te sterk. Zij wonnen de 3e prijs.

Finale
Jan Jelle, Minne en Niek tegen het duo Renze en Tsjibbe. Een zeer spannende finale met de beslissing in het laatste eerst. Je kon aan de geluiden in het publiek horen wie er moest gaan winnen, maar volgens mij werkte het averechts. Partuur Jongsma werd steeds scherper na elke kreet vanaf het terras en in het laatste eerst waren zij ook de beste. Met 5-5 6-2 wonnen zij de wedstrijd. Jan Jelle, Minne en Niek gingen met de krans naar huis. Renze en Tsjibbe werden 2e. De koningsprijs was bijna vanzelfsprekend voor Jan Jelle die eigenlijk het hele seizoen de beste kaatser van het veld is en dat was deze partij niet anders.

Prijswinnaars:

1e Jan Jelle Jongsma(k), Minne Kooistra, Niek Boelens
2e Renze Bloem en Tsjibbe van der Veer
3e Gosse Helling en Arjen Soepboer

Klik hier voor de foto’s