Jeugdnieuws 2019

Maart 2019,

Het regent, regent, regent…. Hopelijk als we gaan beginnen met het nieuwe kaatsseizoen zal de zon zich laten zien. Achter de schermen zijn we weer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Er is een nieuwe trainer voor de jeugd gevonden en het schoolkaatsproject zal in april starten op de basisscholen van Damwâld, Broeksterwâld, Rinsumageest en Driesum. We hopen dat dit nieuwe leden zal opleveren en we weer mooie ledenpartijen kunnen organiseren met een grote opkomst. Ook zijn we weer in gesprek met KV Oostergo van Dokkum om gezamenlijk weer wat te gaan doen.

Via facebook en de websites van de verenigingen kun je informatie, foto’s en wedstrijdverslagen vinden. Broertjes, zusjes, vriendjes etc. zijn altijd welkom om enkele keren vrijblijvend mee te trainen.

Helaas zijn we nog steeds op zoek naar versterking van ons bestuur. Er is een mail verstuurd waarop geen enkele reactie is binnen gekomen. Ook zijn er al enkele mensen benaderd maar dit heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Jan Jelle is deze winter gestopt, Freerk heeft geholpen met de voorbereiding maar heeft het tijdens het seizoen te druk om zich met zaken bezig te houden en Marleen zal bij de volgende bestuursvergadering het bestuur verlaten. Dus het is zeker noodzakelijk dat er nieuwe mensen bij komen omdat het anders onmogelijk word wedstrijden te organiseren.

OUDERS, VERZORGERS, LIEFHEBBERS VAN HET KAATSEN geef je op voor het jeugdbestuur zodat we er met zijn allen weer een sportief kaatsseizoen van kunnen maken!!!

Nieuwe trainer

Na vele jaren stopt Freerk Haisma dit jaar met het geven van trainingen. Wij bedanken Freerk met zijn inzet voor onze jeugd en wensen hem veel succes met zijn baan als leraar.

Trainer Freerk Haisma stopt

Hoofdklasser Louise Krol uit EE is bereid gevonden om dit jaar de trainingen voor de jeugd te verzorgen. In 2017 wint de toen 19 jarige Louise samen met haar maten Imke van der Leest en Sjanet Wijnia de Frouljus PC, een hele prestatie. Wij hopen dat zij onze jeugd naar een hoger niveau kan helpen en misschien dat een van hun ooit de droom van het winnen van de PC kan waarmaken.

Louise Krol in actie – foto RTV-NOF

Data trainingen 2019 (maandagavond)

Vanaf maandag 6 mei starten we met de eerste training. Op deze avond wordt er uitleg gegeven over het komende seizoen. Maandag 8 juli is de laatste training, een week later organiseren we de Ouder-Kind partij met BBQ.

Ma. 06-meiTraining + uitleg kaatseizoen Br’wâld 18:30-19:30
Ma. 13-meiTrainingDamwâld 18:30-19:30
Ma. 20-meiTraining Br’wâld18:30-19:30
Ma. 27-meiTrainingDamwâld 18:30-19:30
Ma. 03-junTraining Br’wâld 18:30-19:30
Ma. 17-junTrainingDamwâld 18:30-19:30
Ma. 24-junTrainingBr’wâld 18:30-19:30
Ma. 01-julTrainingDamwâld 18:30-19:30
Ma. 08-julTrainingBr’wâld 18:30-19:30
Ma15-julOuder-Kind partij + BBQBr’wâld17:30

Ledenwedstrijden

Net als het vorig jaar zullen de ledenpartijen worden georganiseerd door het gezamenlijke jeugdbestuur van Sla Raek Broeksterwâld en Nut & Nocht Damwâld. Kinderen hoeven maar van één van beide verenigingen lid te worden, en kunnen dan het gehele seizoen kaatsen bij beide verenigingen. Ook verkent het jeugdbestuur momenteel of de gezamenlijke ledenpartijen nog verder kunnen worden uitgebreid. Door wedstrijden over en weer open te stellen voor jeugdkaatsers van KV Lyts Begjin Driesum en KV Oostergo Dokkum, proberen we een nog groter deelnemersveld actief te krijgen op de kaatsvelden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd is het motto. En bovendien kunnen we onze jeugdleden hierdoor ook een groter aanbod van wedstrijden aanbieden, ook bij de andere verenigingen. Informatie hierover zal worden gecommuniceerd via de websites van de verenigingen, en wordt tevens opgenomen op de gezamenlijke facebookpagina.

Federatiekaatsen de Wâlden & Dongeradeel

Deze wedstrijden worden in de omgeving van Damwâld en Broeksterwâld gespeeld en bieden de jeugdleden de mogelijkheid om buiten de vereniging in wedstrijdverband te kaatsen. Om hier aan mee te doen moet het jeugdlid de opslagafstand met regelmaat ruim kunnen halen en moet hij/zij een redelijke kaats kunnen slaan. De trainer geeft aan wanneer een jeugdlid hiervoor in aanmerking komt.

Voor de wedstrijden van de Federatie Dongeradeel is de inleg €2,50
Voor de wedstrijden van de Federatie de Wâlden is de inleg €2,-

Jeugdbestuur Sla Raek

Steven Zwart

01-06-2019 SZ