Jeugdnieuws kaatsseizoen 2018

Op het moment dat dit stukje wordt geschreven hebben we enkele dagen heerlijk kunnen schaatsen. Toch zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe kaatsseizoen. Vorig seizoen hebben we de samenwerking als jeugdbestuur met Nut & Nocht voortgezet en ook dit jaar zal dat weer het geval zijn. We hebben weer enkele wedstrijden kunnen organiseren waarbij we ook bij een wedstrijd KV Oostergo hebben uitgenodigd. Deze uitnodiging kregen we direct weer retour, zodat onze jeugd ook naar Dokkum kon te kaatsen. Dit willen we dit jaar proberen verder uit te bouwen zodat we meer wedstrijden kunnen aanbieden aan onze jeugd. Daarom gaan we ook weer competitiekaatsen, dit zal direct aansluitend aan de training zijn.

Via de facebookpagina’s en de websites van de verenigingen kun je informatie, foto’s en wedstrijdverslagen vinden. Broertjes, zusjes, vriendjes etc. zijn altijd welkom om enkele keren vrijblijvend mee te trainen

We zijn nog op zoek naar versterking van ons bestuur, dus ouder, verzorger en/of liefhebber van de kaatssport meld je aan! We gaan er met ons allen weer een sportief seizoen van maken!

Op 17 juli 2018 is de laatste trainingsavond, deze wordt afgesloten met het gezamenlijk eten van patat! Ook zal op deze avond de prijsuitreiking plaatsvinden van het competitiekaatsen. Gedurende het seizoen wordt online een klassement bijgehouden met punten (eersten) die tijdens het competitiekaatsen worden behaald door alle jeugdleden. In totaal zijn er drie prijzen beschikbaar voor het klassement. Freerk Haisma is bereid gevonden om dit jaar de trainingen voor de jeugd weer te verzorgen. Er zijn op moment van schrijven nog onderhandelingen gaande om een assistent erbij te krijgen, zodat de groep in tweeën kan worden opgesplitst tijdens de trainingen.

Ledenwedstrijden
Net als het vorig jaar zullen de ledenpartijen worden georganiseerd door het gezamenlijke jeugdbestuur van Sla Raek Broeksterwâld en Nut & Nocht Damwâld. Kinderen hoeven maar van één van beide verenigingen lid te worden, en kunnen dan het gehele seizoen kaatsen bij beide verenigingen. Ook verkent het jeugdbestuur momenteel of de gezamenlijke ledenpartijen nog verder kunnen worden uitgebreid. Door wedstrijden over en weer open te stellen voor jeugdkaatsers van Lyts Begjin Driezum en Oostergo Dokkum, proberen we een nog groter deelnemersveld actief te krijgen op de kaatsvelden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd is het motto. En bovendien kunnen we onze jeugdleden hierdoor ook een groter aanbod van wedstrijden aanbieden, ook bij de andere verenigingen. Informatie hierover zal worden gecommuniceerd via de websites van de verenigingen, en wordt tevens vermeld op de gezamenlijke facebookpagina.

Federatiekaatsen de Wâlden & Dongeradeel
Deze wedstrijden worden in de omgeving van Damwâld en Broeksterwâld gespeeld en bieden de jeugdleden de mogelijkheid om buiten de vereniging in wedstrijdverband te kaatsen. Om hier aan mee te doen moet het jeugdlid de opslagafstand met regelmaat ruim kunnen halen en moet hij/zij een redelijke kaats kunnen slaan. De trainer geeft aan wanneer een jeugdlid hiervoor in aanmerking komt.

Jeugdbestuur Sla Raek

Marleen de Ruiter
Steven Zwart
Freerk Haisma
Jan Jelle Jongsma