Federatie “De Wâlden” partij

13315258_1390896730937409_4136180709790636831_nBROEKSTERWÂLD – Zaterdag 4 juni was er weer de jaarlijkse federatiepartij, jaren geleden één van de grootste partijen van het jaar, op dit moment niet meer dan een ledenpartij met een paar gast kaatsers. De lage opkomst zal wel dit jaar wel te wijten zijn aan alle activiteiten in de buurt, tenminste dat is te hopen. Ik denk dat er de komende tijd maar eens moet worden nagedacht over de opzet van de federatie. Ik kaats op een enkele partij na, al jaren niet meer de federatiepartijen. Het trekt me niet meer. Vroeger moest je echt iets kunnen om mee te doen en was er een leuke competitie van een groepje fanatieke en goede kaatsers. Door het kaatsen van die federatiepartijen werd ik beter in mijn spel.
Als je de federatiepartijen van nu, over het hele jaar gezien bekijkt, is het niveau niet hoger dan en ledenpartijtje. Er doen kaatsers mee, die niet voldoen aan de criteria waar je aan moest voldoen om mee te kunnen kaatsen in de “oude” federatie en ook de traditie om te kaatsen in zwart broek en wit shirt is weg…..zo jammer.

Prijswinnaars:

DAMES

1e  Froukje Boom, Jetty Elzinga en Hepie de Haan
2e  Baukje Hellinga, Tsjikke Bijlsma en Liesbeth Hellinga

HEREN B

Winnaarsronde
1e  Roel van der Ploeg en Sjoerd Pietersma

2e  Berry Sjoerdstra, Jan Postma en Douwe Kooistra

Verliezersronde
1e  Johan Postma en Jorn Hoekstra

HEREN A

1e  Freerk Haisma, Minne Kooistra en Renze Bloem
2e  Thomas de Vries, Klaas Lijzenga en Jan Jelle Jongsma

Verslag volgt later….