A-B-D partij

25 1eBROEKSTERWÂLD – Zaterdag 12 September 2015, werd de ABD-partij gekaatst. De sponsor van deze partij was Slagerij Wybe en Pietsje van der Zwaag uit Broeksterwâld. Met 18 parturen was er een mooie opkomst.

We starten het verslag in de derde omloop.

VERLIEZERSRONDE
Derde omloop
In de derde omloop neemt partuur 18  Steven Zwart, Gert Jan Kazimier en Jantina Rozema het op tegen partuur 4 met Klaas Lijzenga, Jesse Tjoelker en Jetty Elzinga. Klaas, Jesse en Jetty waren sterker en wisten de partij te winnen met 5-3 6-6. De andere partij ging tussen partuur 6 Sjouke Hellinga, Johan Postma en Nathalie Leusink tegen partuur 11 met Niek Boelens, Edwin Elzer en Jantiene Sikma. Een zeer spannende partij die nipt met 5-5 6-2 werd gewonnen door Sjouke, Johan en Nathalie. Partuur 16 met Wiebe Wiersma, Henk Deelstra en Anna-Wietske Epema hebben deze omloop een staand nummer.

Vierde omloop
In de vierde omloop neemt partuur 16 met Wiebe, Henk en Anna-Wietske Epema het op tegen partuur 4 met Klaas, Jesse en Jetty. Laatstgenoemde partuur wist deze wedstrijd vrij gemakkelijk te winnen met 5-2 6-2. Klaas, Jesse en Jetty gaan door naar de finale. Wiebe, Henk en Anna-Wietske worden 3e in de verliezersronde.
Partuur 6 Sjouke, Johan en Nathalie hebben een staand nummer en staan in de finale

Finale
Partuur 6 met Sjouke, Johan en Nathalie nemen het in de finale op tegen partuur 4 met Klaas, Jesse en Jetty. De finale wordt een zeer spannende partij die tot de 5 borden gelijk oploopt, maar in het beslissende eerst is het partuur van Klaas, Jesse en Jetty de sterkste, met 5-5 6-2 worden zij 1e in de verliezersronde en worden Sjouke, Johan en Nathalie 2e.

WINNAARSRONDE
Derde omloop
In de derde omloop van de winnaarsronde neemt partuur 17 met Tjibbe v/d Veer, Sieuwe Kazemier en Ilse v/d Wal het op tegen partuur 3 met Berend Visser, Teake Kooistra en Roelie Dijkstra. Een spannende partij die met 5-5 6-4 nipt werd gewonnen door Tjibbe, Sieuwe en Ilse.
De ander partij in deze omloop gaat tussen partuur 5 met Jan Jelle Jongsma, Sjoerd Pietersma en Tsjikke Bijlsma tegen partuur 12 met Renze Bloem, Bennie Bloem en Baukje Hellinga. Ook dit was een spannende wedstrijd die nipt met 5-5 6-2 gewonnen werd door Jan Jelle, Sjoerd en Tsjikke.
Partuur 15  Johannes van der Zwaag, Sietse Haisma en Hepie de Haan hebben deze omloop en staand nummer en gaan door naar de 4e ronde.

Vierde omloop
Partuur 15 met Johannes, Sietse en Hepie nemen het in deze omloop op tegen partuur 17 met Tjibbe, Sieuwe en Ilse. Ook deze wedstrijd is een spannende, die tot 5 borden gelijk oploopt, maar in het laatste eerst oppermachtig door Tjibbe, Sieuwe en Ilse word gewonnen. Met 5-5 6-0 gaan zijn naar de finale en worden Johannes, Sietse en Hepie 3e in de winnaarsronde.
Partuur 5 Jan Jelle, Sjoerd en Tsjikke hebben deze omloop een staand nummer en gaan door naar de finale.

Finale
De finale van de ABD partij van 2015 gaat tussen partuur 5 Jan Jelle, Sjoerd en Tsjikke tegen partuur 17 met Tjibbe, Sieuwe en Ilse. Helaas na al de spannende partijen zijn Tjibbe, Sieuwe en Ilse niet opgewassen tegen het veel sterkere partuur van Jan Jelle, Sjoerd en Tsjikke. Met 5-1 6-4 winnen zij de krans en gaan Tjibbe, Sieuwe en Ilse met de 2e prijs naar huis.

PRIJSWINNAARS
Winnaarsronde
1e  Jan Jelle Jongsma, Sjoerd Pietersma en Tsjikke Bijlsma
2e  Tjibbe van der Veer, Sieuwe Kazimier en Ilse van der Wal
3e  Johannes van der Zwaag, Sietse Haisma en Hepie de Haan

Verliezersronde
1e  Klaas Lijzenga, Jesse Tjoelker en Jetty Elzinga
2e  Sjouke Hellinga, Johan Postma en Nathalie Lousing
3e Wiebe Wiersma, Henk Deelstra en Anna-Wietske Epema