Iedereen is welkom bij kaatsvereniging Sla Raek in Broeksterwâld.

Sla Raek is een laagdrempelige toegankelijke vereniging waar een ieder op zijn of haar (leeftijds-) niveau kan kaatsen. Maar het sociale aspect is minstens zo belangrijk. Ook al wil je niet kaatsen een bezoekje aan onze vereniging is altijd de moeite waard. In een dorp waar ouders niet zijn opgegroeid met de kaatssport is het niet van zelfsprekend dat hun kinderen zich aanmelden bij de plaatselijke kaatsvereniging. Maar met behulp van schoolkaatsprojecten en het organiseren van trainingen zijn we er toch in geslaagd de jeugd enthousiast te krijgen voor deze prachtige sport. Wekelijks op maandagavond in de zomermaanden melden zich nu zo’n 70 jeugdleden bij de trainingen.

Kaatsvereniging Sla Raek bestaat officieel sinds 1987. Maar oudere dorpsbewoners kunnen zich vast nog herinneren dat er kaatspartijen werden georganiseerd naast het huis van de familie Binne Geales Kooistra aan de Patrimoniumweg. Deze in 1976 ter ziele gegane vereniging werd in 1987 nieuw leven ingeblazen en vanaf dat jaar wordt er gekaatst op het speelveldje midden in het dorp. In de beginjaren diende een legertent als kantine welke bij elke partij opgebouwd en afgebroken moest worden. Al snel kwam er verbetering met een container unit met wc en kantine gedeelte.

In 1996 werd met behulp van vele vrijwilligers een eigen accommodatie gerealiseerd met kleedboxen en douches. In de volksmond wordt nog altijd gesproken van It Keatshokje maar officieel kreeg deze accommodatie de mooie naam ‘Oan ‘e Kwea’. Hij doet zijn naam ere aan, een perfecte plek direct langs het kaatsveld. Het jaar 1996 was ook het jaar dat Sla Raek zich aansloot bij de KNKB.

Op dit moment telt Sla Raek rond de 250 leden en donateurs waaronder een kleine 70 jeugdleden. Wat betreft de jeugd hebben we een samenwerkingsverband met kaatsvereniging Nut en Nocht van Damwâld. In de zomermaanden worden er gezamenlijke trainingen en jeugdwedstrijden georganiseerd in Broeksterwâld en in Damwâld. Verder kaatsen onze jeugdleden wedstrijden bij federatie Noardeast Fryslân en is deelname aan KNKB wedstrijden door de hele provincie een mogelijkheid.

Elke donderdagavond in de maanden mei t/m half september is er het competitiekaatsen voor senioren vanaf 14 jaar. Opgave vooraf is niet nodig. Wie kwart voor zeven aanwezig is kan meedoen. De gewonnen eersten worden bijgeschreven in het al sinds 1996 bijgehouden Sikke Kooistra kaatsklassement.

Sla Raek heeft veel ‘buitenleden’ uit de omringende dorpen. Er is dan ook een prettige samenwerking met de buurkaatsverenigingen van Damwâld, De Geast en Driesum en worden ledenpartijen niet op dezelfde datum georganiseerd. Ook worden er gezamenlijke partijen georganiseerd.

In samenwerking met De Skuorreploech, doarpshús De Pipegeal wordt om het jaar een KNKB Heren Hoofdklassepartij georganiseerd. Hier aan gekoppeld een grote ‘zachte balpartij’. Bij deze laagdrempelige partij is een kaatswant niet nodig en is het de bedoeling dat een kaatser twee ‘niet kaatsers’ zoekt om een partuur te vormen. Op deze manier proberen we nog meer Broeksters kennis te laten maken met deze mooie sport. Ook de jeugdleden zorgen ervoor dat ‘heit of mem’ enthousiast wordt en naar het kaatsveld komt. Met de ouder/kind partij afgelopen zomer stonden er maar liefst 50 duo’s op papier.

Jaarlijks in de maand juli wordt er op De Brink een grote straatkaatspartij georganiseerd. Dan wordt er gekaatst met een klein tennisballetje wat weer een heel andere aspect van het kaatsen oplevert.

In de ‘keatswrâld’ staat Sla Raek goed op de kaart. Mede door de prijzen die op De Freule werden gewonnen eind jaren negentig. Het zou prachtig zijn weer eens met een partuur mee te kunnen doen! En wie weet een PC winnaar, die het stokje van Johan van der Meulen kan overnemen, PC winnaar in 2006, 2007 (koning) en 2013.

We blijven dromen bij Sla Raek. Met behulp van de vele vrijwilligers en sponsoren die onze club rijk is hopen we dat er nog lang gekaatst wordt in Broeksterwâld. Mocht je niet willen of kunnen kaatsen? Voor het sociale gebeuren en een drankje ben je ook van harte welkom bij Sla Raek. Voor informatie en wedstrijddata verwijzen we je naar de website www.slaraek.nl of de facebookpagina’s Sla Raek en Jeugd – KV Nut en Nocht / Sla Raek.

Het bestuur.
Ina van der lei

Artikel in de sportkrant Noord-Oost Friesland van maart 2024