It is moai waar, it sinstje stiet heech oan ‘e loft. It is moai keatswaar. Mei it sporttaske oerdwers op ‘e pakjedrager komt de earste keatser der al oan fytsen. Hy is mar op ‘e fyts kaam want je witte it mar noait…
— Gastcolumn út de Keats fan Mei 2022 —