winnaarspc2013

FRANEKER – Het partuur Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Hylke Bruinsma hebben woensdag 31 juli de PC in Franeker gewonnen. In de finale versloegen zij Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra met 5-2 6-2. Partuur Steenstra kwam in de finale door verrassend het partuur Van der Bos uit te schakelen. Het partuur Van der Meulen had een mooi lot op de PC en zat in de bovenste lijst, de onderste lijst was veel sterker op papier. Ze kregen over de gehele kaatsdag slechts zeven eersten tegen. Koning werd Renze Pieter Hiemstra uit Sint Jacobiparochie met 9 stemmen. Hylke Bruinsma kreeg 6 stemmen en Johan van der Meulen 3.

Oud Broekster Johan van der Meulen woont tegenwoordig in Beetgumermolen.