BROEKSTERWÂLD – Woensdag 12 juli, een zeer geslaagde uitgestelde Federatiepartij Noard-East. Waar de weergoden ons vorige week niet goed gezind waren, kaatsten nu onder ideale weersomstandigheden de Pupillen en de Welpen hun wedstrijden. 

Wedstrijdsponsoren:
Haisma Tweewielers, Broeksterwâld
Hoveniersbedrijf Sake van der Wal, Broeksterwâld
Fokke vd Veen Bouw- en dienstverlening, Broeksterwâld

De uitslagen:

Welpen meisjes: 
1e prijs: Dycke Wijnsma Dokkum, Silke Jada Wiersma Eanjum en Lieke Haaima Eanjum. 
2e prijs: Jasmijn Maltha Dokkum, Marah Haaima Anjum en Femke van der Wagen Lioessens.

Welpen jongens:
1e prijs: Geert Johan Kuipers Hantum en Sytze de Vries Ternaard. 
2e prijs: Ferre Westra Ferwert en Harwin Postma. 
1e prijs verl.: Djurre Bloem Broeksterwâld en Sido Agema Ferwert. 

Pupillen meisjes:
1e prijs: Sanna Haaksma Dokkum en Teatske Leegstra Broeksterwâld. 
2e prijs: Marije Eelkema Blije en Jantine Prins Engwierum. 
3e prijs: Marije de Haan Ee en Marith Postma Dokkum. 

Pupillen jongens: 
1e prijs: Harke Slagman Morra en Ruben Haanstra Hantum.