DAMWÂLD – Afgelopen vrijdag was alweer de tweede jeugdpartij van dit seizoen, ditmaal in Damwâld. De weergoden waren ons deze dag helaas niet heel goed gezind. In de loop van de middag begon het te regenen, maar dit mocht de kaatspret niet drukken. Maar liefst 44 enthousiaste kaatser en kaatsters, verdeeld over 4 klassen, gingen iets na 17:00 de strijd aan om de felbegeerde prijzen.

KABOUTERS
Bij de Kabouters stonden er vier parturen op de lijst, die allemaal één keer tegen elkaar moesten kaatsen. Na drie omlopen bleek dat het partuur van Faya Myrte Plantinga en Freerk Keegstra in topvorm verkeerden, zij wonnen alle drie de partijen en verzamelden zodoende het maximale aantal van 21 eersten en kregen na afloop de kransen omgehangen. De tweede prijs was voor Geanne Vugt en Nienke Postma, zij wisten zich na een verliespartij in de eerste omloop knap te herstellen door de tweede en derde omloop in winst om te zetten.

Prijswinnaars:
1e Freerk en Faya Myrte
2e Geanne en Nienke

C-KLASSE
In de C-klasse stonden er 6 parturen op de lijst, ze kaatsten in twee poules van drie. Hier werd twee keer gekaatst, de nummer 1 in de poule ging naar de grote finale en de nummer twee naar de kleine finale. In poule A wonnen Jildau de Bruin en Marit de Jong al hun partijen en gingen zo door naar de finale. Roelof Jan Leegstra en Lobke Bijlstra wonnen hun tweede partij en plaatsten zich zo voor de kleine finale. In Poule B waren Sarah de Vries en Vera Postma de sterksten, ook zij wonnen al hun partijen. De tweede plaats in poule B en een plek in de kleine finale, was voor Dennis van der Veen en Marianne van der Veen. De grote finale was erg spannend, vaak werd er op 6-6 het eerst pas beslist. Uiteindelijk gingen Jildau en Marit met de zege aan de haal. De kleine finale werd een prooi voor Marianne en Dennis.

Prijswinnaars:
1e Jildau en Marit
2e Vera en Sarah
3e Dennis en Marianne

B-KLASSE
De B-klasse telde acht parturen, hier kon er gekaatst worden in een winnaarsronde en verliezersronde. Ook hier waren er weer een aantal spannende partijen, waarbij er tot de laatste slag gestreden werd voor de winst. In de winnaarsronde wisten de parturen van Johanna Dijkstra en Djurre Bloem zich relatief eenvoudig te plaatsen voor de finale, ze kregen slechts één eerst tegen! De tegenstanders in de finale waren het partuur van Sybrand Jelgar Zuidema en Gerjan de Boer. Zij kregen slechts drie eersten tegen, waardoor het een spannende finale beloofde te worden. Na een een achterstand trokken Johanna en Djurre de wedstrijd naar zich toe en beslisten ze de wedstrijd op 5-3 6-6. De finale in de verliezersronde ging tussen het partuur van Feline Bloem en Haye Sietze van Houten en Nina Keegstra en Anna de Vries en wat werd dit een ware titanenstrijd! Zitballen, prachtig tussenspel, dikke kaatsen, alles zat in deze partij en geen van beide wilde verliezen. Uiteindelijk ging met alles aan de hang de winst naar Nina en Anne en moesten Feline en Haye Sietze het met de tweede prijs doen.

Prijswinnaars:
1e Djurre en Johanna
2e Sybrand Jelger en Gerjan
1e verl Nina en Anna
2e verl Feline en Haye Sietze

A-KLASSE
Net als bij de kabouters, stonden er in de A-klasse vier parturen op de lijst. Ook zij moesten dus allemaal een keer tegen elkaar kaatsen om te bepalen wie er met de kransen naar huis zou gaan. En een spannende strijd werd het! Geen enkel partuur wist al de partijen om te zetten in winst, waardoor elk gewonnen eerst beslissend kon zijn. De laatste partij van de dag zou alles beslissend zijn en toen alle kruitdampen waren opgetrokken, bleek dat de winnaar slechts één eerst meer had dan de nummer twee! Uiteindelijk ging de winst met 19 eersten naar het partuur van Jille Jongsma en Teatske Leegstra en mochten zij de kransen mee naar huis nemen. De tweede prijs was voor het partuur van Gerard Boersma en Lyanne Jongsma, zij pakten in totaal 18 eersten.

Prijswinnaars:
1e Jille en Teatske
2e Gerard en Lyanne

Ondank de regen, kan er terug gekeken worden op een zeer geslaagde partij! Een speciaal woord van dank willen we nog richten aan de vrijwilligers die meegeholpen bij het begeleiden van de partijen en het klaarzetten en opruimen! Zonder de vrijwilligers was deze partij niet mogelijk geweest, super bedankt voor jullie hulp! Als laatste willen we de sponsoren van de partij, schilderbedrijf Harry Kempenaar en makelaardij Wijmenga, danken voor hun steun! 

De volgende partij is op vrijdag 10 juni om 17:00 in Damwâld. We hopen jullie dan allemaal weer te zien!

Wilco de Bruin – Nut en Nocht Damwâld