BROEKSTERWÂLD – Vrijdag 8 september, een gezellige en warme afsluiter van een prachtig jeugdseizoen. Het was een hele klus om de velden te leggen voor vandaag, 24 perken moesten er worden gelegd. Wat een opkomst voor de laatste jeugdpartij met meer dan 95 deelnemers.

Wedstrijdsponsoren:
Schildersbedrijf Bennie Bloem, Broeksterwâld
Timmerbedrijf Berend Visser, Broeksterwâld
GEWO handelsonderneming, Broeksterwâld

Er werd vandaag gekaatst in 6 klassen, A t/m F.

Prijswinnaars ouder-kind partij 2023:

F-KLASSE
1e prijs Lara en Lennart
2e prijs Liesbeth en Baukje
3e prijs Neelke en Voke
4e prijs Lieuwe en Maartje

E-KLASSE
1e prijs Wybren en Jan Dirk
2e prijs Feara en Eelke
1e prijs verl. Jesse en Wieberen
2e prijs verl. Roelof Jan en Grietje

D-KLASSE
1e prijs Sytse Jan en Minne
2e prijs Femke en Arjen
1e prijs verl. Sarah en Fenna
2e prijs verl. Lian en Fokje

C-KLASSE
1e prijs Anna en Eelke Jan
2e prijs Gerjan en Abel
1e prijs verl. Nina en Sjoukje
2e prijs verl. William en Michel

B-KLASSE
1e prijs Durk en Oane
2e prijs Vera en Johan
1e prijs verl. Siebrand en Gert-Johan
2e prijs verl. Dennis en Ronald

A-KLASSE
1e prijs Lyanne en Jan Jelle
2e prijs Tiny en Kees
1e prijs verl. Rick en Gradus
2e prijs verl. Feline en Johannes

Omdat dit de laatste partij van het seizoen voor de jeugd is willen we iedereen bedanken voor jullie inzet.

It krânsenmakkersklupke bedankt voor het maken van alle kransen dit seizoen. Wiebe, Piet en Bennie bedankt voor de catering vandaag, de hamburgers en frikandellen waren niet aan te slepen. Alle vrijwilligers en bestuursleden bedankt voor jullie steun tijdens het jeugdseizoen. Nut en Nocht bedankt voor de prettige samenwerking, samen zetten we de jeugd weer op de kaart.

Wij (Steven en Thirza) gaan even in de rust en dan beginnen we weer met de voorbereidingen van het volgende seizoen.

Lijkt het jullie leuk om ons te helpen met de voorbereidingen laat het ons dan weten, alle hulp is welkom. Aan de opkomst van vandaag begrijpen jullie vast dat we wel wat extra doeners en denkers kunnen gebruiken??

En natuurlijk al die lieve enthousiaste kids die ons vrijwilligers werk zo waarderen, daar doen we het uiteindelijk voor.

Kaatsgroet van het jeugdbestuur

Steven en Thirza