Welpenmeisjes KNKB d.e.l.

imageBROEKSTERWÂLD – Acht tweetallen hadden zich gemeld voor de welpen meisjes wedstrijd in Broeksterwâld. De eerste omloop had een snel verloop op één wedstrijd na. Iris Oosterbaaen en Janna Posthumus tegen Rixt Blanke en Anke Wassenaar waren zeer aan elkaar gewaagd.

Op de stand 5-5 6-4 kwam de beslissing in het voordeel van Iris en Janna. In de tweede omloop kregen ze het wederom niet kado tegen Foke Jil Bakker en Ilse Marije van Beem. Met alles aan de hang stapten ze de finale binnen. Hier moesten ze het opnemen tegen Anna-Dieuwke Dijkstra en Nynke de Vries die vrij eenvoudig de finale hadden bereikt. In een spannende finale kwam de beslissing op 5-5 6-2 in het voordeel van Anna-Dieuwke Dijkstra en Nynke de Vries. Zij mochten de prachtige kransen mee naar huis nemen.

Uitslagen:
1. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden en Nynke de Vries Anjum.
2. Iris Oosterbaan Scharnegoutum en Janna Posthumus Jirnsum

Verliezersronde:
1. Rixt Blanke Bolsward en Anke Wassenaar Minnertsga

er zijn geen afbeeldingen gevonden