Sikke Kooistra Klassement

De stand van het Sikke Kooistra Klassement na seizoen 2017

1 Sjoerd Pietersma Damwâld 1562
2 Sjoerd Fransbergen Broeksterwoude 1103
3 Taede Weidenaar Damwoude 1047
4 Aant van der Veer Broeksterwoude 825
5 Jan Postma Broeksterwoude 810
6 Tjalling Kooistra + Wouterswoude 770
7 Berry Sjoerdstra sr Broeksterwoude 736
8 Klaas Lijzenga Broeksterwoude 700
9 Hendrik Leegstra Kollumerzwaag 699
10 Piet Wolters Broeksterwoude 692
11 Tjalling Kooistra Damwoude 685
12 Steven Zwart Broeksterwoude 655
13 Femme Haakma Damwoude 616
14 Bennie Bloem Broeksterwoude 555
15 Peter de Jong Damwoude 550
16 Renze Bloem Damwoude 527
17 Freerk Haisma Broeksterwoude 504
18 Arjen Soepboer Broeksterwoude 500
19 Sjirk Fokkens + Roodkerk 498
20 Baukje Terpstra Damwoude 495
21 Pieter Sjoerdstra Broeksterwoude 470
22 Minne Kooistra Broeksterwoude 447
23 Roelie Dijkstra Damwoude 408
24 Berend Visser Broeksterwoude 405
25 Johannes Bloem Damwoude 392
26 Gosse Veenstra Broeksterwoude 383
27 Abe Reitsma Janum 355
28 Durk Weidenaar Franeker 311
29 Sietse Haisma Damwoude 311
30 Wiebe Pietersma Noord Sleen 308
31 Dries van der Veen Spanje 269
32 Sjoerd van der Ploeg Damwoude 267
33 Dicky Kooistra Broeksterwoude 266
34 Gosse Hellinga Damwoude 256
35 Kees Postma Damwoude 232
36 Tjibbe van der Veer Broeksterwoude 226
37 Leon van der Meer Broeksterwoude 225
38 Erik de Jong Damwoude 220
39 Anne Tjeerd Annema Broeksterwoude 210
40 Bert Koonstra Twijzelerheide 193
41 Romke Idskema Dokkum 192
42 Freerk Peterson Damwoude 185
43 Baukje de Jong Damwoude 170
44 Anne Zwaan + Damwoude 169
45 Johannes van der Zwaag Kollumerzwaag 166
46 Nathalie Eisma Wouterswoude 159
47 Johan van der Meulen (Ike) Broeksterwoude 150
48 Hendrik Jansma Damwoude 148
49 Jantina Rozema Broeksterwoude 148
50 Gert Jan Kazimier Broeksterwoude 147
51 Niek Boelens Damwoude 145
52 Jan Wijnsma Damwoude 139
53 Jelke Boersma Broeksterwoude 139
54 Hepie de Haan Broeksterwoude 138
55 Jouke Peterson Damwoude 137
56 Niels Kooistra + Leeuwarden 137
57 Sjouke Hellinga Damwoude 135
58 Renny van der Zwaag + Broeksterwoude 133
59 Durk Sicco Heslinga Dronrijp 125
60 Willem Otten Damwoude 118
61 Jesse Tjoelker Broeksterwoude 116
62 Jan Jelle Jongsma Damwoude 113
63 Sjoukje Kooistra Damwoude 113
64 Douwe Kooistra Damwoude 109
65 Romke van der Beek Oenkerk 102
66 Sanne van Kammen Damwoude 97
67 Age Jitse Vanger Damwoude 96
68 Nammen Zwart Broeksterwoude 92
69 Wim Jousma Tytsjerk 90
70 Jouke Sjoerdstra Damwoude 86
71 Gerrie Kooistra Damwoude 82
72 Oane Kooistra Damwoude 77
73 Lars Kooistra Damwoude 75
74 Harry van der Zwaag Broeksterwoude 74
75 Bouwe Sake Swart Broeksterwoude 73
76 Ate Visser Broeksterwoude 72
77 Ruurd Leegstra + Damwoude 71
78 Lieuwe Jan Kamminga Leeuwarden 69
79 Doede van der Bij Broeksterwoude 65
80 Roxanne van der Zwaag Broeksterwoude 65
81 Sjoerd Haarsma Damwoude 64
82 Henk Peterson Damwoude 64
83 Anneke Bloem-Dijkstra Broeksterwoude 63
84 Yde van Hijum Rinsumageest 62
85 Geertje Leegstra Broeksterwoude 62
86 Gjalt van der Meulen Broeksterwoude 58
87 Thea van der Lei Veenwouden 56
88 Berry Sjoerdstra jr Damwoude 56
89 Hidde Zeinstra Damwoude 54
90 Jelmer van der Ploeg Damwoude 54
91 Anneke van der Vlught Broeksterwoude 51
92 Bas Zeinstra Damwoude 50
93 Oene Haakma Rinsumageest 47
94 Berry J Westra Kollumerzwaag 45
95 Ina van der Lei Broeksterwoude 44
96 Siep van der Ploeg Damwoude 42
97 Jan Rense Visser Wouterswoude 42
98 Klaas van der Meulen Rinsumageest 41
99 Taeke Kooistra Rinsumageest 41
100 Herman Plutschouw Broeksterwoude 41
101 Johannes Bloem Broeksterwoude 41
102 Wouter van der Meer lichtaard 40
103 Jan Bosch Dokkum 39
104 Oane van der Molen Damwoude 39
105 Pieter Meindertsma Driesum 39
106 Wieger van der Bij Rinsumageest 39
107 Jan Willem Hilleger + Damwoude 37
108 Johan Postma Damwoude 34
109 Anna de Jong Damwoude 33
110 Wieke Jansma Damwoude 32
111 Tietje Kooistra Janum 30
112 Peke Terpstra Broeksterwoude 30
113 Engele Visser Dokkum 29
114 Tjerk Venema Broeksterwoude 29
115 Klaas Visser De Westreen 29
116 Roel van der Ploeg Damwoude 25
117 Yde Venema Broeksterwoude 24
118 Jan Klaas van der Graaf Damwoude 23
119 Greetje Wiersma Damwoude 21
120 Oane Westra Damwoude 21
121 Jelle Dijkstra + Rinsumageest 21
122 Wiemer Visbeek Broeksterwoude 21
123 Froukje Douma Broeksterwoude 21
124 Harold Postma Broeksterwoude 19
125 Ilse van der Wal Broeksterwoude 19
126 Jan Berends Broeksterwoude 18
127 Boukje Berends Broeksterwoude 18
128 Wopke Wolters + Broeksterwoude 18
129 Welmoed Haisma Broeksterwoude 18
130 Piet Wessel Dijkstra Damwoude 17
131 Dicky Zeinstra De Valom 16
132 Anne de Groot veenwouden 16
133 Jan Twijnstra Damwoude 15
134 Corry van der Ploeg Damwoude 14
135 Heerke Kooistra Broeksterwoude 14
136 Pieter Hellinga Damwoude 14
137 Hans Feenstra Damwoude 14
138 Wiebe Wiersma Driesum 14
139 Roelof van der Veen Wouterswoude 14
140 Jasper van der Veen Damwoude 14
141 Johan Ipma Damwoude 14
142 Willem Bosma + Kollum 13
143 Hennie Vrieswijk Driesum 13
144 Jorn Hoekstra Damwoude 13
145 Mark Kooistra Broeksterwoude 12
146 Janny van der Meulen + Broeksterwoude 12
147 Gerard Fennema Driesum 12
148 Ate Rozendaal Dokkum 12
149 Femke Klaver Broeksterwoude 12
150 Henk Kemper Damwoude 11
151 Dirk Pieter Boersma Damwoude 11
152 Jennifer Sikma Oudkerk 11
153 Liesbeth Hellinga Damwoude 11
154 Renske Dijkstra Rinsumageest 11
155 Froukje Hoeksma Zwart Zwaagwesteinde 10
156 Johanna van der Zwaag Broeksterwoude 10
157 Jappie Monsma Damwoude 10
158 Jantsje Jansma Anjum 10
159 Marleen Koster Damwoude 10
160 Sjoerd van der Molen Damwoude 9
161 Feije Wiersma Driesum 9
162 Femke Jongsma Leeuwarden 9
163 Kas Huizenga Damwoude 9
164 Wilco de Bruin Damwoude 9
165 Sieuwe Kazimier Broeksterwoude 9
166 Deborah Zijlstra Broeksterwoude 8
167 Pieter Ele Kuitert Driesum 8
168 Jolanda Hoekstra Broeksterwoude 8
169 Seon Thomson Broeksterwoude 7
170 Johan de Jong Damwoude 7
171 Rene van der Meulen Damwoude 7
172 Ame Kooistra Broeksterwoude 7
173 Feike Visser Damwoude 7
174 Jorrit Kemper Damwoude 7
175 Didi Low Broeksterwoude 7
176 Johan van der Meulen (Gjalt) Broeksterwoude 7
177 Trijntje van Meekeren Damwoude 7
178 Linda Kooistra Broeksterwoude 7
179 Jannie van der Wal Broeksterwoude 7
180 Johan van Kammen Damwoude 7
181 Sietse Wiersma Driesum 7
182 Douwe van der Meer lichtaard 7
183 Anne Haakma Rinsumageest 7
184 Tjibbe van der Zwaag Broeksterwoude 7
185 Wietse van der Woude Lekkum 7
186 Wessel Doorenbos Damwoude 7
187 Kristiene Eisma Broeksterwoude 7
188 Jan Dirk de Groot Driezum 7
189 Anne Marinus De Valom 6
190 Biense Visser Driesum 6
191 Herman Visser Damwoude 6
192 Edse Wielinga Rinsumageest 5
193 Corina Kalsbeek De Valom 5
194 Jan Haakma Broeksterwoude 5
195 Geert van der Woude Broeksterwoude 5
196 Petra Vrieswijk Hallum 4
197 Age Sikma Oudkerk 4
198 Anne Peterson + Damwoude 4
199 Marcel Postma Damwoude 4
200 Froukje Boom Burgum 4
201 Anne Jelmer de Ruiter Damwoude 4
202 Thomas Wijnsma Rinsumageest 3
203 Sjoerd Westra Damwoude 3
204 Keimpe Koldijk Broeksterwoude 3
205 Esther Bosch Broeksterwoude 3
206 Akkie van der Bos Damwoude 3
207 Yvonne Postma Damwoude 3
208 Bart Noordhuis Broeksterwoude 3
209 Sikke Dantuma Driezum 3
210 Guido van der Wal De Westreen 3
211 Taeke van Lingen Leeuwarden 2
212 Hendrik Hamersma Broeksterwoude 2
213 Saapke Rozendal Broeksterwoude 1

Bijgewerkt op 31 oktoberr 2017