Update kaatseizoen 2020

Geachte leden

Het bestuur van KV Sla Raek zal in de komende week kijken hoe we de kaatsactiviteiten langzaam weer kunnen opstarten met het in acht nemen van de opgestelde voorschriften.

Op de KNKB site is het volgende gepubliceerd:

De afgelopen periode heeft de KNKB haar ingezet om het voor alle verenigingen mogelijk te maken alle vormen van interne kaatsactiviteiten te mogen organiseren. Dit verzoek is afgewezen door gemeenten / veiligheidsregio. Trainingen en competitiekaatsen binnen de vereniging worden wel toegestaan. Ledenwedstrijden worden niet (meer) toegestaan. Daar waar dit eerder wel georganiseerd mocht worden is de gemeente hier nu op terug gekomen. De planning van de overheid is momenteel erop gericht om sportwedstrijden waaronder ledenwedstrijden binnen het kaatsen vanaf 1 september weer toe te staan.

Daarnaast heeft de KNKB verzocht om jeugdwedstrijden vanaf 1 juli al toe te staan in Friesland. Dit is eveneens afgewezen door gemeenten/veiligheidsregio.

N.a.v. de besluiten van de overheden heeft de KNKB het kaatsprotcol en de FAQ bijgewerkt.

Nieuwsartikel website KNKB