Strjittekeatsen 2016

Strjittekeatsen 1 2016BROEKSTERWÂLD – Vrijdag 9 en zaterdag 10 juli werd er weer gekaatst op de brink, ook dit jaar weer een mooie volle lijst met 24 parturen. Het weer was helaas dit weekend erg wisselend, dan scheen de zon weer en later kwam de regen met bakken uit de hemel. Net zoals in voorgaande jaren werd vrijdagavond de eerste ronde gespeeld, de verliezers van de vrijdag worden weer opnieuw geloot en kunnen zaterdag weer met een nieuw partuur “fris” van start, helaas was niet iedereen even fris zaterdagochtend, het is vrijdagavond vaak iets te gezellig in dorpshuis de Pipegael.

We pakken de wedstrijd op vanaf de tweede omloop.

B-KLASSE
In de B-klasse nam partuur 1 Sybrand Smit, Eelke de Vries en Pieter Bergsma het op tegen partuur 4 met Bas Zeinstra, Johannes Bloem en Roelie Dijkstra. Er werd leuk gekaatst en de wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Sybrand, Eelke en Pieter met 5-4 6-6.
Partuur 6 met Klaas Lijzenga, Sake Swart en Baukje Hellinga kaatsten tegen partuur 7 met Anne Jelmer Hellinga, Johan Postma en Anna de Jong. Een zeer spannende wedstrijd die uiteindelijk met alles aan de hang nipt werd gewonnen door Anne Jelmer, Johan en Anna, 5-5 6-6.
De derde en laatste partij in de tweede omloop werd een overwinning van partuur 9 Pieter Ele Kuitert, Siep van der Ploeg en Elly Bouius op partuur 12 Niek Boelens, Bouwe Sake Swart en Sjoerd Heeringa, het werd 5-4 6-2.

Derde omloop
Partuur 1 Sybrand, Eelke en Pieter nemen het in de derde omloop op tegen partuur 7 met Anne Jelmer, Johan en Anna. Met 4-5 2-6 zijn het Anne Jelmer, Johan en Anna die door gaan naar de finale. Sybrand, Eelke en Pieter winnen de derde prijs. Partuur 9 heeft een staand nummer en staat automatisch in de finale

Finale B-klasse
De finale van de B-klasse gaat tussen partuur 9 met Pieter Ele , Siep en Elly en partuur 7 Anne Jelmer, Johan en Anna ook dit is een enorm spannende partij, die pas wordt beslist met alles aan de hang. Met 5-5 6-6 zijn het weer Anne Jelmer, Johan en Anna die het laatste beslissende punt binnen weten te slepen, zij zijn de terechte winnaars van de B-klasse en gaan met de krans om naar huis. Pieter Ele, Siep en Elly moeten genoegen nemen met de tweede plek.

Prijswinnaars B-klasse
1e   Anne Jelmer Hellinga, Johan Postma en Anna de Jong
2e  Pieter Ele Kuitert, Siep van der Ploeg en Elly Bouius
3e  Sybrand Smit, Eelke de Vries en Pieter Bergsma


A-KLASSE

In de tweede omloop van de A-klasse neemt partuur 1 met Berry Sjoerdstra, Aant van der Veer en Rommert Dijk het op tegen partuur 3 met Sjouke Hellinga, Jan Postma en Gosse Hoekstra. Een spannende wedstrijd die met 5-4 6-6 wordt gewonnen door Berry, Aant en Rommert.
De tweede partij in de tweede omloop is die van partuur 6 Pieter Sjoerdstra, Jasper van der Veen en Jaqueline Jongsma tegen partuur 7 met Freek Haisma, Taeke Kooistra en Geert Bakker. Met 5-3 6-6 zijn Pieter, Jasper en Jaqueline iets te sterk. In de laatste partij van deze omloop is het partuur 9 Tjibbe van der Veer, Jelke Boersma en Liesbeth Hellinga die strijd tegen partuur 12 Bennie Bloem, Jorn Hoekstra en Marleen Koster. Deze partij wordt overtuigend gewonnen door Tjibbe, Jelke en Liesbeth met 5-2 6-2 gaan zij door naar de finale.

3e omloop
Partuur 1 Berry, Aant en Rommert speelt tegen partuur 6 met Pieter, Jasper en Jaqueline. Ook deze partij is enorm spannend en met alles aan de hang zijn het Pieter, Jasper en Jaqueline die het laatste punt pakken op 5-5 6-6. Berry, Aant en Rommert worden derde. Pieter, Jasper en Jaqueline spelen de finale.

Finale A-klasse
In de finale van de a-klasse nemen Tjibbe, Jelke en Liesbeth het op tegen Pieter, Jasper en Jaqueline, ook deze partij is weer enorm spannend, de eerste gaan om en om, maar in het laatste eerst is het partuur Tjibbe net iets sterker, zij winnen de partij met 5-5 6-4 en gaan met de hoofdprijs naar huis. Pieter, Jasper en Jaqueline worden tweede.

Prijswinnaars A-klasse
1e  Tjibbe van der Veer, Jelke Boersma en Liesbeth Hellinga
2e  Pieter Sjoerdstra, Jasper van der Veen en Jaqueline Jongsma
3e  Berry Sjoerdstra, Aant van der Veer en Rommert Dijk