Slotpartij kaatsseizoen 2014

2014-09-27 Winnaars Slotpartij Heren A BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 27 September was het tijd voor de afsluitende kaatspartij van het seizoen 2014. De sponsor van deze slotpartij is Installatiebedrijf Wielinga uit de Valom. De laatste wedstrijd van het seizoen werd in stijl afgesloten met live muziek.

DAMES
De opkomst bij de dames was royaal met 6 parturen op de lijst werd er gekaatst in 2 poules.
Poule 1 De eerste wedstrijd in deze poule was direct een spannende. Partuur 1 met Sjoukje Kooistra, Liesbeth Hellinga en Anneke v/d Vlugt moesten het opnemen tegen Froukje Boom en Marleen Koster. De wedstrijd werd in het laatste eerst beslist met 5-5 en 6-2 wisten Sjoukje, Liesbeth en Anneke de wedstrijd te winnen. Omdat zij de 2 omloop tegen partuur 3 Jetty Elzinga, Ina v/d Lei en Gerrie Kooistra met 5-4 6-0 ook wisten te winnen ging partuur 1 naar de finale. De wedstrijd tussen partuur Boom en partuur Elzinga werd gemakkelijk een prooi voor partuur Boom met 5-1 6-0 konden zij zich klaarmaken voor de troostfinale.
Poule 2 hier moesten de eerste omloop partuur 4 Roelie Dijkstra en Nathalie Leusink het opnemen tegen partuur 5 Baukje Hellinga, Thea v/d Lei en Roxanne v/d Zwaag. Deze wedstrijd werd door Roelie en Nathalie gewonnen met 5-3 6-4. De 2e omloop moest partuur Hellinga het opnemen tegen partuur 6 Renske Dijkstra Anne Wietske Epema en Ilse v/d Wal. Met 5-4 6-4 wist partuur Dijkstra deze te winnen. De laatste omloop tussen Partuur 4 en partuur 6 werd gewonnen door Renske, Anne Wietske en Ilse met 5-4 6-0. Omdat beide parturen hierdoor 11 eersten voor hadden werden de tegeneersten geteld, met 1 eerst minder waren Roelie en Nathalie geplaatst voor de finale. Partuur Renske Dijkstra viste achter het net en mochten dus kaatsen om de 3e prijs.
De troostfinale om de 3e prijs werd gemakkelijk gewonnen door Froukje en Marleen met 5-0 6-6. Zij werden hierdoor 3e.
De finale tussen partuur Kooistra en partuur Dijkstra werd gewonnen door Roelie en Nathalie met 5-4 6-0 wisten zij zich in de kransen te kaatsen.

Prijswinnaars:
1e Roelie Dijkstra en Nathalie Leusink
2e Sjoukje Kooistra, Liesbeth Hellinga en Anneke v/d Vlugt
3e Froukje Boom en Marleen Koster

HEREN B
Bij de heren B stonden 10 parturen op de lijst.
In de verliezersronde stonden in de derde omloop te parturen 10 Bennie Bloem en Peter de Jong tegenover partuur 4 Bas Zeinstra en Aant v/d Veer, Bas en Aant wisten deze wedstrijd makkelijk te winnen met 5-1 6-0 en plaatsen zich voor de finale. Door een staand nummer in de 3e omloop was partuur 7 Teake Kooistra, Jan Sikma en Sikke Dantuma al geplaatst.
De finale van de verliezersronde werd vrij gemakkelijk gewonnen door Teake, Jan en Sikke met 5-2 6-0 zij werden dus eerste. Bas en Aant gingen naar huis met de 2e prijs.
In de winnaarsronde stonden partuur 9 Sjoerd Pietersma en Jelke Boersma tegenover partuur 3 Hendrik Jansma en Jan Postma, het laatstgenoemde partuur wist deze te winnen met 5-2 6-6. Hendrik en Jan gingen naar de finale. Sjoerd en Jelke gingen naar huis met de 3e prijs. Met een staand nummer was partuur 8 Edwin Elzer, Johan v/d Veen en Sjoerd Fransbergen al geplaatst.
De finale tussen partuur Jansma en partuur Elzer werd beslist op 5-4 6-4 door partuur Jansma. Hendrik en Jan gingen naar huis met de 1e prijs.

Prijswinnaars:

Winaarsronde
1e Hendrik Jansma en Jan Postma
2e Edwin Elzer, Johan v/d Veen, Sjoerd Fransbergen
3e Sjoerd Pietersma en Jelke Boersma

Verliezersronde
1e Teake Kooistra, Jan Sikma en Sikke Dantuma
2e Bas Zeinstra en Aant v/d Veer

HEREN A
De heren A speelden een hele competitie. Partuur 1 Tjibbe v/d Veer, Johannes v/d Zwaag en Jan Jelle Jongsma wisten de eerste omloop met alles aan de hang nipt te winnen van partuur 2 Sjouke Helliga, Taede Weidenaar en Arjen Soepboer. De andere partij in de eerste omloop was verre van spannend. Partuur 4 Sietse Wiersma, Minne Kooistra en Renze Bloem wisten met 5-0 6-0 te winnen van Partuur 3 Niek Boelens, Klaas Lijzenga en Fije Wiersma.
De tweede omloop tussen partuur Hellinga en partuur Wiersma was er weer èèn met alles aan de hang en ook deze partij wist partuur Hellinga niet te winnen. Ook de partij tussen partuur v/d Veer en partuur Boelens was spannend en deze werd uiteindelijk gewonnen met 5-4 6-0 door partuur v/d Veer.
De laatste omloop waren de krachtsverschillen veel groter. Partuur Hellinga wist met 5-1 6-2 te winnen van partuur Boelens en partuur v/d Veer wist met 5-3 6-6 te winnen van partuur Wiersma.
Tjibbe, Johannen en Jan Jelle wisten alle drie de partijen te winnen en wisten zich in de kransen te kaatsen.
Partuur Hellinga en Partuur Wiersma hadden beide 17 eerste voor. Na het tellen van de tegeneersten was er voor partuur Wiersma de tweede prijs.

Prijswinnaars:
1e Tjibbe v/d Veer, Johannes v/d Zwaag en Jan Jelle Jongsma
2e Sietse Wiersma, Minne Kooistra en Renze Bloem

Klik hier voor de foto’s