Slotpartij seizoen 2015

2015 Boerenkool SlotpartijBROEKSTERWÂLD – Zaterdag 26 September was het al weer tijd voor de slotpartij, de gezellige afsluiter van het kaatsseizoen 2015. Dit jaar gesponsord door Installatiebedrijf Wielinga uit De Falom. Het beloofde een mooie partij te worden, een mooie opkomst met 50 man/vrouw. Iedereen wilde nog één keer alles uit de kast halen om aan het eind van de dag met de krans om naar huis te gaan,of zoals Renze met een goed gevulde pan boerenkool (zie foto).

 

 

DAMES
In de dames klasse stonden zes parturen op de lijst die het in twee poules tegen elkaar opnemen.

Poule 1
Eerste omloop
In de eerste omloop neemt partuur 1 met Baukje Hellinga, Jantiene Sikma en Roxanne van der Zwaag het op tegen partuur 2 met Tsjikke Bijlsma, Nathalie Leusink en Marleen Koster, een spannende partij die uiteindelijk met 5-4 6-4 door partuur Hellinga c.s. werd gewonnen. Partuur 3 Bouius c.s. is vrij.

Tweede omloop
In de tweede omloop kaatst partuur 3 met Jannie Bouius, Liesbeth Hellinga en Jantina Rozema tegen partuur 2 met Tsjikke, Nathalie en Marleen. Partuur Bijlsma c.s. wint deze partij zeer overtuigend met 5-0 6-2. Partuur 1 Hellinga c.s. is vrij.

Derde omloop
In de laatste omloop neemt partuur 1 met Baukje, Jantiene en Roxanne het op tegen partuur 3 met Jannie, Liesbeth en Jantina. Deze partij wordt oppermachtig gewonnen door partuur Hellinga c.s. Partuur 2 Bijlsma c.s. is vrij.

Met 2 winstpartijen gaat partuur 1 Baukje, Jantiene en Roxanne door naar de finale en gaat partuur 2 Tsjikke, Nathalie en Marleen strijden om de derde plaats.

Poule 2
Eerste omloop
In de eerste omloop neemt partuur 4 met Renske Dijkstra, Elly Bouius en Gerrie Kooistra het op tegen partuur 5 met Sjoukje Kooistra, Hepie de Haan en Fetsje van der Veen met 5-3 6-4 weten Sjoukje, Hepie en Fetsje de partij te winnen. Partuur 6 Roelie Dijkstra c.s. is vrij.

Tweede omloop
In de tweede omloop neemt partuur 6 met Roelie Dijkstra, Jennifer Sikma en Karin van der Zwaag het op tegen partuur 4 Renske Kooistra c.s. Deze wedstrijd word met grote overmacht gewonnen door Partuur 6 Roelie Dijkstra c.s. met 5-1 6-2. Partuur 5 Kooistra c.s. is vrij.

Derde omloop
De laatste partij van deze poule gaat tussen partuur 5 Kooistra c.s en partuur 6 Roelie Dijkstra c.s het gaat redelijk gelijk op, maar aan het eind zijn het toch Roelie, Jennifer en Karin die aan het langste eind trekken. Zij winnen de partij met 5-4 6-2. Partuur 4 Renske Dijkstra c.s. is vrij

Partuur 6 met Roelie, Jennifer en Karin gaat met hun twee winstpartijden door naar de finale. Partuur 5 Sjoukje, Hepie en Fetsje mogen kaatsen om de derde prijs.

Troostfinale
Partuur 2 met Tsjikke, Nathalie en Marleen nemen het op tegen partuur 5 met Sjoukje, Hepie en Fetsje. Een enorm spannende partij die moet worden beslist met alles aan de hang. Tsjikke, Nathalie en Marleen weten het laatste punt te winnen en winnen de 3e prijs.

Finale
De finale van deze slotpartij bij de dames gaat tussen partuur 1 met Baukje, Jantiene en Roxanne tegen partuur 6 met Roelie, Jennifer en Karin. Deze partij is helaas iets minder spannend dan de strijd om de derde prijs, met 5-3 6-6 is de laatste krans van dit jaar voor partuur 6 Roelie, Jennifer en Karin. Baukje, Jantiene en Roxanne worden 2e.

Prijswinnaars
1e Roelie Dijkstra, Jennifer Sikma en Karin van der Zwaag
2e Baukje Hellinga, Jantiene Sikma en Roxanne van der Zwaag
3e Tsjikke Bijlsma, Nathalie Leusink en Marleen Koster

 

HEREN B
Bij de heren B staan 8 partuur op de lijst.
We starten het verslag in de tweede omloop.

Verliezersronde
Tweede omloop
Partuur 2 Bennie Bloem en Piet Wolters tegen partuur 4 Klaas Lijzenga en Guido van der Wal. Partuur 4 wint de partij met 5-3 6-0 en gaat door naar de finale. Partuur 6 Sjoerd Pietersma, Gert Jan Kazimier en Henk Peterson tegen partuur 7 Berry Sjoerdstra, Jan Postma en Pieter Bergsma. Partuur 7 wint met 5-5 6-4 en gaan naar de finale.

Finale
Partuur 4 met Klaas en Guido nemen het in de finale op tegen partuur 7 met Berry, Jan en Pieter. Met 5-3 6-6 zijn Klaas en Guido de sterkere en winnen de eerste prijs in de verliezersronde.

Winnaarsronde
Tweede omloop
Partuur 1 Teake Kooistra en Jan Sikma neemt het op tegen partuur 3 met Berend Visser en Wouter van der Meer. Met 5-5 6-6 weten Beren en Wouter nipt te winnen en gaan door naar de finale. De ander partij gaat tussen partuur 5 met Steven Zwart, Johan Postma en Sikke Dantuma tegen partuur 8 Bas Zeinstra, Gosse Veenstra en Peter de Jong. Ook deze partij eindigt met alles aan de hang 5-5 6-6. Op deze spannende stand eist Steven de bal op, een zeer kleine kaats moet worden verdedigd en dus denk Steven dit is alles of niets. Met een geweldige boetser die door het perk niet eens wordt gezien beslist hij de partij, zij gaan door naar de finale

Finale
In de finale neemt partuur 3 met Berend en Wouter het op tegen partuur 5 met Steven, Johan en Sikke. Vooraf gezien is het drietal in het voordeel, alleen in deze finale wordt het duidelijk dat je de partij niet alleen wint door het aantal personen en de kwaliteit, maar meer door de samenwerking in het partuur. Berend en Wouter zijn een sluitend partuur en worden op geen fout betrapt en winnen de partij overtuigend met 5-1 6-4. Berend en Wouter winnen de 1e prijs in de B-klasse, Steven Johan en Sikke worden 2e.

Prijswinnaars
Winnaarsronde
1e Berend Visser en Wouter van der Meer
2e Steven Zwart, Johan Postma en Sikke Dantuma

Verliezersronde
1e Klaas Lijzenga en Guido van der Wal

 

HEREN A
In de A-klasse staan er vier parturen op de lijst, die het in een hele competitie tegen elkaar opnemen.

Eerste omloop
In de eerste omloop neemt partuur 1 met Fije Wiersma, Hendrik Leegstra en Niek Boelens het op tegen partuur 2 met Jan Jelle Jongsma, Wiebe Wiersma en Jesse Tjoelker, met 5-3 6-4 weet partuur Jongsma c.s. de partij te winnen.
De andere partij gaat tussen partuur 3 met Gosse Hellinga, Renze Bloem en Minne Kooistra tegen partuur 4 met Jan Rense Visser, Johannes van der Zwaag en Femme Haakma, een spannende partij die met 5-5 6-2 nipt door partuur Hellinga wordt gewonnen.

Tweede omloop
Partuur 1 Wiersma c.s neemt het op tegen partuur 3 Hellinga c.s. Deze partij wordt met 5-4 6-2 gewonnen door Gosse, Renze en Minne.
Partuur 2 Jongsma c.s. neemt het op tegen partuur 4 Visser c.s. Met 5-2 6-4 is partuur Jongsma c.s. veel te sterk en winnen de partij.

Derde omloop
In de laatste omloop neemt partuur 1 Wiersma c.s. het op tegen partuur 4 Visser c.s. Deze wedstrijd wordt vrij gemakkelijk een prooi voor Fije, Hendrik en Niek, zij winnen met 5-2 6-6.
De andere partij is eigenlijk de finale van deze slotpartij bij de Heren A. Zowel partuur Jongsma c.s. en Hellinga c.s. wisten de eerste twee partijen te winnen. Het is een spannende finale die uiteindelijk door iets sterker kaatsen met 5-4 6-6 door partuur 2 Jan Jelle, Wiebe en Jesse wordt gewonnen, zij gaan naar huis met de eerste prijs en de krans. Gosse, Renze en Minne worden 2e.

Prijswinnaars
1e Jan Jelle Jongsma, Wiebe Wiersma en Jesse Tjoelker
2e Gosse Hellinga, Renze Bloem en Minne Kooistra