Opgave wedstrijden


Opgave voor de seniorenwedstrijden kan tot donderdagavond 19.00 uur bij:

 


Tjibbe vd Veer   06-46133844  of via WhatsApp / SMS

 

of bij

 


Renze Bloem   06-23973323   bellen na 17.00 uur of via WhatsApp / SMS

 

 


 

2018