Keatsclub 'Sla Raek'

5e Jeugdpartij 12 juli 2021

BROEKSTERWÂLD – Maandag 12 juli werd de slotpartij voor de jeugd georganiseerd op het kaatsveld van Sla Raek. Voor deze laatste ledenpartij met barbecue hadden zich 55 kinderen aangemeld, een aantal waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Met behulp van de vele vrijwilligers is het een groot succes geworden. Het jeugdbestuur gaat kijken of er na de vakantie nog genoeg animo voor nog een paar wedstrijden, zoals bijv. de ouder-kind partij. Hou de website en Facebook dus goed in de gaten en goed blijven oefenen in de vakantie.

… meer

4e Jeugdpartij 26 juni 2021

DAMWÂLD – Zaterdag 26 juni werd de vierde ledenpartij voor de jeugd georganiseerd, deze keer op het veld van KV Nut en Nocht Damwâld. Sponsors van deze jeugdpartij waren Feenstra Transport Damwâld en Autobedrijf Boersma Wâlterswâld. Voor de partij hadden zich 40 jeugdleden aangemeld. Er werd gekaatst in vier klassen: De Kabouter-, A-, B- en C-klasse.

… meer