Nieuws van het bestuur

Beste vrienden van Sla Raek.

Maandagavond hebben we met het bestuur weer vergaderd over het opstarten van het kaatsseizoen voor senioren, na de versoepeling van de corona maatregelen na 1 juli. We mogen weer samen kaatsen, zonder belemmeringen. Echter na het kaatsen moeten we nog steeds 1,5 meter afstand houden, dus rondom het veld, in de kantine, douches en kleedkamers. Hier wordt door de gemeente op gecontroleerd, de boetes voor het niet handhaven van de regels zijn erg hoog en lopen voor de vereniging in de duizenden euro’s. We weten dat we een erg gezellige groep kaatsers hebben en dat dit niet te handhaven is.

Als bestuur hebben we samen de beslissing genomen om geen wedstrijden te organiseren voor 1 september met de huidige regels.

Op de vraag wordt er dan helemaal niet gekaatst voor 1 september?Jazeker wel. We gaan aanstaande donderdag 9 juli starten met het competitiekaatsen, echter wel met een aantal regels. Dit is voor ons een test, worden de regels overschreden dan cancelen we het meteen.

– Opgave voor het competitiekaatsen bij Sjoerd Pietersma 06-41524595 op woensdagavond tussen 18:00 – 20.00.
– Maximaal 24 kaatsers. Alleen voor leden.
– Kantine, kleedkamers, douches en wc’s zijn gesloten.
– Kom op tijd 19.00 starten we.
– Inleg is 0,50 euro. Gepast meenemen, anders mag je niet mee doen.
– Voor en na het kaatsen 1,5 meter afstand houden, dit geld ook voor het publiek.
– Na het kaatsen direct naar huis.
– Afstand tussen de perken 1 meter.

Wij hopen er donderdag een gezellige avond van te maken. Met inachtneming van de door het RIVM, NOC-NSF en de veiligheidsregio opgestelde regels. Wij vragen jullie om je aan deze regels te houden zodat we met zijn allen kunnen blijven kaatsen.

Kaatsgroet van het bestuur.