Ledenpartij Sla Raek

Dames 1eBROEKSTERWÂLD – Vrijdagavond 5 augustus 2016 werd er een ledenpartij door Sla Raek georganiseerd. Er werd vandaag gekaatst in twee klassen de Dames en de Heren. Bij de dames stonden er 4 partuur op de lijst en bij de heren 8 partuur. De uitslag van deze bouwvakpartij is als volgt.

 
 
 
 

DAMES
1e Anna de Jong en Ilse van der wal
2e Jennifer Sikma en Roxanne van der Zwaag

HEREN
Winnaarsronde
1e Berry Sjoerdstra jr. Minne Kooistra en Henk Deelstra
2e Peter Talsma, Anne Jelmer Hellinga en Jelke Boersma

Verliezersronde
1e Sjouke Hellinga, Jorn Hoekstra en Guido van der Wal