Ledenpartij 31 Mei 2014

image BROEKSTERWÂLD – Vandaag de 2e ledenpartij van Sla Raek met als sponsor Hoveniersbedrijf Sake van er Wal uit Broeksterwoude. Na een mooie zonnige kaatsdag zijn de volgende parturen er met de prijzen vandoor gegaan. Als eerste de dames,  hier ging de 2e prijs naar Anna de Jong, Diny Bouius en Anna Wietske Epema. De kransen waren voor Baukje Hellinga en Renske Dijkstra zij hadden in deze competitie net 1 eerst meer dan de nummers twee.
In de B-klas werd de derde prijs gewonnen door Sibko, Peter de Jong en Sipke Kooistra. De kransen werden gewonnen door Berend Visser, Ale Jongsma en Tjalling Lijzenga zij wonnen de finale met alles aan de hang van het partuur Dikkie Zeinstra, Sjoerd Pietersma en Edwin Elzer. In de A-klas was de 2e prijs voor Wiebe Wiersma, Freerk Haisma en Bas Zeinstra. De kransen werden gewonnen door Jan Jelle Jongsma, Pieter Sjoerdstra en Femme Haakma zij wisten alle drie de partijen te winnen.

Klik hier voor de foto’s van de prijswinnaars ->