BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 11 juni, de koningspartij van Sla Raek. Wat een geweldige middag, heerlijk zonnig weer en spannende wedstrijden met soms een verrassende winnaar. Er werd vandaag gekaatst in drie klassen.

Sponsor van deze partij en tevens onze hoofdsponsor
Doarpshûs De Pipegael, Broeksterwâld

De prijsuitreiking van deze partij werd gehouden in de Pipegael, na afloop hadden Janco en Tjitske een lekker hapje eten klaar voor alle deelnemers en vrijwilligers.

Winnaars van deze koningspartij.

DAMES
1e Jacqueline Jongsma en Tineke Damstra (koningin)
2e Diny Bouius, Baukje de Jong en Berry Jantien vd Zwaag
3e Jennifer Sikma en Tsjikke Bijlsma

HEREN B
1e Douwe Kooistra (koning) , Johannes vd Zwaag en Popke Leffring

2e Femme Haakma, Klaas Lijzenga en Sjoerd Pietersma
3e Pieter Ele Kuitert en Jelmer vd Ploeg

HEREN A
1e Gosse Hellinga (koning), Minne Kooistra en Jacob Boersma

2e Roelof vd Veen, Wiebe Wiersma en Martijn Mossel

De volgende partij: 8-9 juli Strjittekeatsen.