KNKB Welpen jongens en meisjes

KNKB Welpenjongens 2016-08BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 19 augustus 2016 werd er een KNKB Welpenjongens en Welpenmeisjes partij door Sla Raek georganiseerd. Met 31 jongens en meisjes een leuke opkomst.

 
 
 
 
 
 
 

Uitslag Welpenjongens d.e.l. B klasse + herkansing

1e prijs: Partuur 4
Jesse Greidanus WINSUM
Monse Hansma SPANNUM

2e prijs: Partuur 8
Jardo Sterkenburg ZWEINS
Sjoerd van der Schaar OUDEBILDTZIJL

1e prijs verliezersronde: Partuur 2
Daan Harkema SPANNUM
Reinder Keulenaar BAARD

 

Uitslag Welpenjongens d.e.l. A klasse

1e prijs: Partuur 3
Nick van der Walt SEXBIERUM
Iwan Hiddinga ST ANNAPAROCHIE

2e prijs: Partuur 4
Douwe Faber PINGJUM
Clive van der Weerdt MAKKUM

 

Uitslag Welpenmeisjes d.e.l. + herkansing

1e prijs: Partuur 2
Gerbrich Koster TZUM
Jeanette Kramer DRONRYP

2e prijs: Partuur 7
Dido Iedema SINT ANNAPAROCHIE
Selma van der Wal MENAAM

1e prijs verliezersronde: Partuur 1
Elske van Straten FEINSUM
Maud Hellinga DRONRYP