KNKB Welpen jongens en meisjes d.e.l.

welpen KNKBBROEKSTERWALD – Zaterdag 8 Augustus stond er een knkb wedstrijd voor welpen op de agenda. Er werd vandaag gekaatst in drie klassen, namelijk de Welpen meisjes, de Welpen jongens B en de welpen jongens A. 

WELPEN MEISJES d.e.l. + Herk.

Ook bij de welpenmeisjes een mooie lijst met 8 partuur. Er werd fanatiek gekaatst in de Broeksterwâld.
In de winnaarsronde namen Noa Elzinga en Femke Alberda de kransen mee naar huis. Zij waren in de finale te sterk voor Eline van Dijkhuizen en Janiek Kloostra, uitslag: 5-3 / 6-2
In de herkansingsronde ging partuur 3 met de medaille naar huis, Elske van Straten en Rianne Poelstra.

1e prijs winnaarsronde: 
Noa Elzinga, BOLSWARD
Femke Alberda, DRONRYP

2e prijs winnaarsronde:
Eline van Dijkhuizen, NIJLAND
Janiek Kloostra, NIAWIER

1e prijs herkansingsronde:
Elske van Straten, FEINSUM
Rianne Poelstra, WINSUM FR


WELPEN JONGENS d.e.l. B + Herk.
Met een lijst van 8 partuur bij de welpenjongens B kon er mooi gekaatst worden in Broeksterwâld.
In de winnaarsronde zijn de kransen naar partuur 1 gegaan, Bjorn Idsardi en Iwan Hiddinga. Zij wonnen de finale tegen partuur 7, Otte Algra en Edwin de Vries, met 5-5 / 6-4.
In de herkansingsronde was er 1 prijs te verdelen, deze ging naar partuur 2, Brent Timmerman en Jens Kooistra.

1e prijs Winnaarsronde: 
Bjorn Idsardi, DRONRYP
Iwan Hiddinga, ST. ANNAPAROCHIE

2e prijs Winnaarsronde:
Otte Algra, LEEUWARDEN
Edwin de Vries, HALLUM

1e prijs Herkansingsronde:
Brent Timmerman, DRONRYP
Jens Kooistra, RAERD


WELPEN JONGENS d.e.l.. A klasse
Onder ideale omstandigheden konden de welpen jongens A kaatsen in een poule van 4.
Partuur 1 wint de eerste prijs door alle partijen te winnen, totaal 21 eersten. Partuur 2 wordt tweede met 18 eersten. Partuur 3 en 4 hebben beide 12 eersten bij elkaar gekaatst.

1e prijs
Jelmer Foppe Drijfhout, POPPENWIER
Jan Bandstra, OOSTERNIJKERK

2e prijs
Matthys Renema, DRONRYP
Durk Bootsma, TIRNS