Junioren KNKB d.e.l. onb

2015-05-09 Junioren 1e prijsBROEKSTERWÂLD – Zaterdag 9 Mei 11:00 – Met zes parturen was de opkomst bij de Junioren niet erg groot in Broeksterwâld. Maar gelukkig was het droog, al waaide het wel erg. Na twee omlopen bereikte partuur 2 Tolsma cs. de finale samen met partuur 5 Rinia cs. die na het winnen in de eerste omloop al in de finale stond. Je kon in de finale zien dat zij een omloop minder hadden gespeeld. Partuur 5 wint de finale vrij gemakkelijk met met 5-0 6-4.

Uitslag:
1e Jesse Rinia, Marco de Groot en Allard Hoekstra
2e Evert Pieter Tolsma, Laas Pieter van Straten en Marten Bergsma