Jeugdpartij met KV Oostergo Dokkum

BROEKSTERWÂLD – Maandagavond 26 juni werd er door Sla Raek een jeugdwedstrijd georganiseerd waar ook de leden KV Oostergo Dokkum aan mee mochten doen. De opkomst viel iets tegen, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was super mooi kaatsweer en de jeugd had er zin in. Sponsors van deze partij zijn GEWO Handel & Installatie en Rijwielhandel Haisma Broeksterwâld.

WELPEN
Bij de welpen staan 4 parturen op de lijst. 

1e omloop

Partuur 1 met Jille Jongsma, Dirk Boonstra en Janne van der Meulen nemen het in de eerste omloop op tegen partuur 2 met Hester Algra, Martijn Mossel en Tiny Fokkens. Jille, Dirk en Janne winnen de partij met 5-4 6-2. Partuur 3 met Yde Jitze van Kammen, Jorik Wielstra en Grieta Koonstra nemen het in de eerste partij op tegen partuur 4 met Mient Schregardus, Thimo Bosgraaf en Lyanne Jongsma. Mient, Thimo en Lyanne winnen met 5-5 2-6.

2e omloop
Partuur 1 tegen Partuur 3  Partuur 1 Jille, Dirk en Janne winnen met 5-0 6-4
Partuur 2 tegen Partuur 4   Partuur 4 Mient, Thimo en Lyanne winnen met 5-3 6-6

3e omloop
Partuur 1 tegen Partuur 4   Partuur 1 Jille, Dirk en Janne winnen met 5-2 6-4
Partuur 2 tegen Partuur 3   Partuur 2 Hester, Martijn en Tiny winnen met 5-1 6-6

Prijswinnaars Welpen
1e   Jille Jongsma, Dirk Boonstra en Janne van der Meulen 21 eersten
2e   Mient Schregardus, Thimo Bosgraaf en Lyanne Jongsma 16 eerstenPUPILLEN

Bij de pupillen staan ook 4 parturen op de lijst. 

1e omloop

Partuur 1 met Hidde Kazimier en Stijn de Haas nemen het in de eerste omloop op tegen partuur 2 met Albert van Dijk en Ilse van der Ploeg. Hidde en Stijn winnen de partij overtuigend met 5-0 6-2.
Partuur 3 met Antsje van der Meulen en Jacob Boersma nemen het in de eerste omloop op tegen partuur 4 met Eric Bosma en Lorenzo Prins. Antsje en Jacob winnen met 5-0 6-0.

2e omloop
Partuur 1 tegen Partuur 4   Partuur 1 Hidde en Stijn winnen met 5-0 6-4
Partuur 2 tegen Partuur 3   Partuur 3 Antsje en Jacob winnen met 0-5 6-6

3e omloop
Partuur 1 tegen Partuur 3   Partuur 3 Antsje en Jacob winnen met 4-5 4-6
Partuur 2 tegen Partuur 4   Partuur 4 Eric en Lorenzo winnen met 2-5 4-6

Prijswinnaars Pupillen
1e   Antsje van der Meulen en Jacob Boersma 21 eersten
2e   Hidde Kazimier en Stijn de Haas 18 eerstenSCHOOLJEUGD
Ook bij de schooljeugd staan 4 parturen op de lijst. 

1e omloop

Partuur 1 met Geertje Bijlsma, Tiete Schregardus en Jan Boonstra nemen het in de eerste omloop op tegen partuur 2 met Lars Hoekstra, Marijke Boonstra en Wilmer Feenstra. Geertje, Tiete en Jan winnen de partij met 5-5 6-2. Partuur 3 met Rudmer van der Veen, Johan Kooistra en Famke Bruinsma nemen het in de eerste partij op tegen partuur 4 met Maureen Dijkstra, Peter Boersma en Douwe Ate Koonstra. Maureen, Peter en Douwe Ate winnen met 4-5 4-6.

2e omloop
Partuur 1 tegen Partuur 3   Partuur 3 Rudmer, Johan en Famke winnen met 4-5 4-6
Partuur 2 tegen Partuur 4   Partuur 4 Maureen, Peter en Douwe Ate winnen met 0-5 4-6

3e omloop
Partuur 1 tegen Partuur 4   Partuur 1 Geertje, Tiete en Jan winnen met 5-3 6-2
Partuur 2 tegen Partuur 3   Partuur 3 Rudmer, Johan en Famke winnen met 1-5 0-6

Prijswinnaars Schooljeugd
1e   Rudmer van der Veen, Johan Kooistra en Famke Bruinsma 18 eersten voor en 11 tegen
2e   Geertje Bijlsma, Tiete Schregardus en Jan Boonstra 18 eersten voor en 14 tegen.


 
JONGENS/MEISJES
Bij de jongens en meisjes was de opkomst dramatisch, met 2 jongen en 2 meisjes werden er drie omlopen gespeeld met elke keer een andere samenstelling.

1e omloop
Petra Feenstra en Bram Weidenaar nemen het in de eerste omloop op tegen Nynke Swart en Jordy Mossel. Nynke en Jordy winnen de partij met 3-5 2-6.

2e omloop
Petra en Nynke nemen het in de tweede omloop op tegen 2 mannen Jordy en Bram. De jongens zijn net iets sterker en winnen met 5-4 0-6.

3e omloop
Nynke en Bram nemen het in de laatste omloop op tegen Jordy en Petra, deze laatste partij wordt overtuigend door Jordy en Petra gewonnen met 0-5 2-6.

Prijswinnaars Jongens/Meisjes
1e   Jordy Mossel 21 eersten
2e  Petra Feenstra 14 eersten