Wedstrijd informatie

Ledenpartijen
Ben je lid van de plaatselijke kaatsvereniging, dan kun je meedoen aan de jeugdwedstrijden die de vereniging organiseert. Je moet je wel op tijd opgeven, dit wordt vaak aangegeven in het programmaboekje of op de website van de vereniging. Tijdige opgave is belangrijk voor de organisatie van de wedstrijd, want er moet op tijd geloot worden en de prijzen moeten worden besteld. Wanneer je je niet op tijd opgeeft, dan kun je helaas niet meer meedoen.

Federatiepartijen

Federatie De Wâlden is de overkoepelende organisatie van de kaatsverenigingen Broeksterwâld, Buitenpost, Burgum, Damwoude, Driesum, Hurdegaryp, Lekkum, Trynwâlden en Tytsjerk. Al deze kaatsverenigingen zijn aangesloten zijn bij de KNKB.
Wanneer je de spelregels goed kent, en je kunt vanaf de voor jouw geldende afstand opslaan, dan mag je met de federatiepartijen meedoen. Haal je de afstanden niet, dan kun je helaas (nog) niet aan de wedstrijden deelnemen. Indien je twijfelt of je aan de federatiewedstrijden kunt meedoen, kun je dit het beste vragen aan je kaatstrainer. Onderstaand de afstanden die je in 2020 moet beheersen:

Welpen meisjes 9 meter   Welpen jongens 11 meter
(2011-2013) (2011-2013)
Pupillen meisjes 12 meter   Pupillen jongens 15 meter
(2009-2010) (2009-2010)
Schoolmeisjes 16 meter   Schooljongens 19 meter
(2007-2008) (2007-2008)
Meisjes 19 meter   Jongens 23 meter
(2004-2006) (2004-2006)

Je kaatst dan met andere kinderen van de omliggende dorpen en vergaard hier punten voor het klassement. Aan het eind van het seizoen wordt de winnaar bekend gemaakt. Deze wedstrijden worden op de vrijdagavond georganiseerd en beginnen om 17.30 uur (zie wedstrijdagenda). Het kledingvoorschrift bij deze wedstrijden is: zwarte broek en wit shirt. Ook hebben diverse verenigingen tenues beschikbaar die jeugdleden mogen dragen tijdens de federatiewedstrijden.

Federatie kleding

De inleg voor de federatiepartijen is € 2,- per keer. Opgave voor de jeugdwedstrijden gaat via je eigen vereniging (individueel opgeven is dus niet gewenst). De vereniging moet je vóór woensdagavond 18.00 uur hebben doorgegeven aan de organiserende vereniging. De vereniging is er ook verantwoordelijk voor dat de kaatser aan de gestelde eisen voldoet. Ook kunnen de kinderen uit federatie De Wâlden meedoen aan wedstrijden van federatie Dongeradeel (en omgekeerd). In Dongeradeel vindenwedstrijden plaats op woensdagavonden. Meer informatie staat op www.federatiedongeradeel.nl.

Regiowedstrijden
Regiowedstrijden
De KNKB heeft in 2015 besloten dat de federaties gezamenlijk regiowedstrijden moeten organiseren. Onze regio bestaat naast onze federatie “De Wâlden” uit “Dongeradeel” en “Tusken Waed en Ie”. Deze gezamenlijke federaties organiseren wedstrijden, waarvoor hetzelfde stramien van toepassing is als bij de reguliere federatiepartijen.

KNKB wedstrijden
Getalenteerde kinderen die veel ervaring hebben opgedaan bij de federatiewedstrijden, kunnen zich in overleg met de jeugdtrainer ook opgeven voor de KNKB-wedstrijden. Opgave dient via de website www.knkb.nl plaats te vinden, op basis van een uniek bondsnummer en geboortedatum.De opslag afstand voor de KNKB kaats(t)ers ligt 3 meter verder als de federatie afstand, dit wordt aangemerkt met een prop. Het is bij KNKB-wedstrijden verplicht om in een geheel wit shirt te kaatsen in combinatie met een zwarte broek. Bij het niet dragen van juiste kleding, kan een kaatser worden geweigerd door de scheidsrechter!