Heren Hoofdklasse d.e.l.

IMG_6355-187BROEKSTERWÂLD – 20 juni 2015.

Favoriete partuur maakt het waar in Broeksterwâld. – door Ina v/d Lei
Gert-Anne van der Bos, Renze Hiemstra en Daniël Iseger waren op voorhand het sterkste partuur maar dit moet in de praktijk nog blijken. In de eerste omloopt tegen Tsjisse Steenstra, Dylan Drent en Lennart Adema had men het moeilijk en viel de beslissing pas op 5-4 (6-6). Men bereikte de finale vrij gemakkelijk door een walk-over tegen het partuur Pieter van Althuis, Laas Pieter van Straten en Sjoerd de Jong. In het eerste blokje stond ook een sterk partuur, Jan Dirk de Groot, Herman Sprik en Pier Piersma. Door twee vrij gemakkelijke overwinningen, 5-2 (6-0) tegen Jelte-Pieter Dijkstra, Teake Kooistra en Evert Pieter Tolsma en 5-1 (6-0) Menno van Zwieten, Hendrik Jan v.d. Velde en Pieter van der Schoot stapten ook zij zoals verwacht de finale binnen.

In een prachtige ambiance met een mooie tribune en aangekleed veld hadden zo’n 400 toeschouwers het veld van kaatsvereniging Sla Raek inmiddels bereikt en kon men zich opmaken voor een mooie finale. Helaas werd het publiek niet beloond. Teveel missers aan de kant van De Groot c.s. zorgde ervoor dat de ene helft van de telegraaf snel vol hing. Op de stand 5-1 (6-6) was het nog even uitstel ven executie toen Jan Dirk de Groot een zitbal wist te plaatsen op Renze Hiemstra. Helaas kon men het tij niet keren en viel de beslissing op 5-2 (6-4). Renze Hiemstra werd met algemene stemmen uitgeroepen tot koning. De prijzenpot was goed gevuld, maar liefst € 300,00 voor de winnaar en een premie van € 200,00 was zeker nog de moeite waard. Grootverdiener in Broeksterwâld is inmiddels Daniël Iseger hij wist eerder te winnen in 2007, 2009 en 2013. De prima leidende scheidsrechter Beimers van Welsrijp maakte zijn debuut in de Hoofdklasse.

In de pauze tekenden beheerder van het dorpshuis ‘De Pipegael’ Janco van Dijk en voorzitter Berend Visser een sponsorcontract waarbij ‘De Pipegael’ zich vijf jaar als hoofdsponsor verbind aan Sla Raek. Tevens werd de nieuwe clubkleding getoond. Het beheerdersechtpaar Janco en Tsjitske van Dijk werd een krans aangeboden.

Uitslag:

  1. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Renze Hiemstra Sint Jacobiparochie (koning), Daniël Iseger Leeuwarden.
  2. Jan Dirk de Groot Buitenpost, Herman Sprik Witmarsum, Pier Piersma Easterlittens.

Klik hier voor de foto’s van de Heren Hoofdklasse