Federatiepartij Jeugd

IMG_6455-52BROEKSTERWÂLD – 26 juni 2015 – Vrijdagavond werd er voor de jeugd een federatiepartij gehouden. De deelname was groot, meer dan 50 jongens en meisjes stonden op de lijst verdeeld over vier klassen. Het veld met 11 perken lag er mooi bij en het weer was super, genoeg ingrediënten voor een mooie kaatswedstrijd.

WELPEN
Bij de welpen stonden 6 parturen op de lijst.

Eerste omloop
In de eerste omloop neemt partuur 1 met Edwin de Vries, Jort Bosklopper en Timo de Boer het op tegen partuur 4 met Suzanne Allema en Rowan Bloupot. deze partij wordt gewonnen door Edwin, Jort en Timo met 5-4 6-6. Partuur 2 met Pier Jan Reitsma, Hessel Bosklopper en Jille Jongsma neemt het op tegen partuur 5 met Otte Algra en Marieke Boonstra. Otto en Marieke winnen met 5-4 6-4. Partuur 3 met Johannes Reitsma en Ellen v/d Leest nemen het op tegen partuur 6 met Sjoukje Boersma en Anton Boonstra. Johan en Ellen winnen met ruime cijfers 5-1 6-4.

Tweede omloop
In de tweede omloop kaats partuur 1 tegen partuur 5. Partuur 5 met Otte en Marieke winnen met 5-2 6-4. Partuur 2 neemt het op tegen partuur 6. Partuur 2 met Pier Jan, Hessel en Jille wint met 5-4 6-4. Partuur 3 neemt het op tegen partuur 4. Partuur 4 met Suzanne en Rowan wint de partij met 5-2 6-2.

Derde omloop
Partuur 1 kaatst tegen partuur 6. Partuur 1 Edwin, Jort en Timo wint overtuigend met 5-0 6-4. Partuur 2 kaatst tegen partuur 4. Partuur 2 Pier Jan, Hessel en Jille wint met 5-4 6-4. Partuur 3 kaatst tegen partuur 5. Partuur 5 wint met speels gemak 5-0 6-0.

Na het tellen van de eersten is de uitslag als volgt:

1e Otte Algra (Leeuwarden) en Marieke Boonstra (Driesum) 21 eersten
2e Pier Jan Reitsma(Ee), Hessel Bosklopper (Lekkum) en Jille Jongsma (Damwâld) 18 eersten

 

PUPILLEN
Bij de pupillen ook 6 partuur op de lijst

Eerste omloop
In de eerste omloop neemt partuur 1 met Justin de Vries, Trianka Boersma en Jitse het op tegen partuur 4 met Geertje Bijlsma en Luca Kempenaar, deze partij wordt gewonnen door Justin, Trianka en Jitse met 5-4 6-4. Partuur 2 met Lars Hoekstra Marrit Roorda en Cynthia Herrema neemt het op tegen partuur 5 met Peter Boersma en Iris Hoekstra. Peter en Iris winnen met 5-2 6-4. Partuur 3 met Jan Johannes v/d Kamp en Bram Weidenaar nemen het op tegen partuur 6 met Petra en Wilmer Feenstra. Petra en Wilmer winnen met 5-3 6-2.

Tweede omloop
In de tweede omloop kaats partuur 1 tegen partuur 5. Partuur 5 met Peter en Iris winnen met 5-4 6-4. Partuur 2 neemt het op tegen partuur 6. Partuur 2 met Lars Marrit en Cynthia wint overtuigend met 5-0 6-6. Partuur 3 neemt het op tegen partuur 4. Partuur 4 met Geertje en Luca wint deze partij met 5-2 6-4.

Derde omloop
Partuur 1 kaatst tegen partuur 6. Partuur 6 Petra en Wilmer wint met 5-4 6-4. Partuur 2 kaatst tegen partuur 4. Partuur 2 Lars, Marrit en Cynthia wint met
5-1 6-4. Partuur 3 kaatst tegen partuur 5. Partuur 5 Peter en Iris wint met 5-2 6-2.

Na het tellen van de eersten is de uitslag als volgt:

1e Peter Boersma (Driesum) en Iris Hoekstra (Morra-Lioessens) 21 eersten
2e Lars Hoekstra (Damwâld), Marrit Roorda (Ternaard) en Cynthia Herrema (Damwâld) 16 eersten

 

SCHOOLJONGENS/SCHOOLMEISJES
In deze klasse stonden 8 duo’s op de lijst.
We beginnen met tweede omloop

Verliezersronde
Partuur 1 met Femke Haaksma en Janneke Posthuma neemt het op tegen partuur 4 met Kristine Postmus en Silvia Herrema. Femke en Janneke winnen deze wedstrijd vrij gemakkelijk met 5-1 6-6. Partuur 5 met Klaas v/d Meulen en Nynke Swart tegen partuur 7 Eelke Veltman en Thirza Hellinga. Klaas en Nynke winnen overtuigend met 5-1 6-6. De finale tussen partuur 1 Femke en Janneke en partuur 5 Klaas en Nynke wordt door Klaas en Nynke gewonnen, zij winnen dus de eerste prijs in de verliezersronde.

Winnaarsronde
Partuur 2 met Jorn Hoekstra en Gerrie Anna Ros nemen het op tegen partuur 3 met Sieuwe Kazimier en Johanna de Jong. Jorn en Gerrie Anna winnen deze partij met 5-4 6-6. Partuur 6 Petra Feenstra en Imke Klarie Boersma spelen tegen partuur 8 Andele Veltman en Neeltje Visser. Petra en Imke Klarie winnen overtuigend met 5-2 6-4. De finale tussen partuur 2 Jorn Hoekstra en Gerrie Anna en partuur 6 Petra en Imke Klarie was een geweldige partij waar deze mooie kaatspartij mee werd afgesloten. Petra en Imke Klarie schoten uit de startblokken en stonden snel voor met 5-1, maar dit lieten Jorn en Gerrie Anna niet toe en vochten zich door heel goed kaatsen terug tot 5 eersten gelijk, het laatste eerst waren de twee dames iets sterker en na het passeren van een kaatst op 5-5 en 6-4 sprongen ze elkaar in de armen. Petra en Imke Klarie winnen de krans en Jorn en Gerrie Anna worden tweede.

Prijswinnaars
1e Petra Feenstra (Damwâld) en Imke Klarie Boersma (Driesum)
2e Jorn Hoekstra (Damwâld) en Gerrie Anna Ros (Damwâld)
1e verl. Klaas v/d Meulen (Damwâld) en Nynke Swart (Damwâld)

 

JONGENS/MEISJES
Bij de jongens en meisjes stonden 3 parturen op de lijst.
Partuur 1 met Arjen Venema en Jitske Tjepkema nemen het op tegen partuur 2 met Anne Jelmer Hellinga en Siebe Veenstra. Arjen en Jitske winnen deze partij met 5-3 6-4.
De tweede partij is tussen partuur 2 met Anne Jelmer en Siebe tegen partuur 3 met Stan Sjerps, Jelmer van der Ploeg en Hein v/d Meulen. Anne Jelmer en Siebe winnen overtuigend met 5-2 6-2.
De laatste partij tussen partuur 1 Arjen en Jitske tegen partuur 3 met Stan, Jelmer en Hein is een spannende partij die word gewonnen met 5-5 6-0 door Arjen en Jitske. Zij winnen door 2 winstpartijen de krans. Anne Jelmer en Siebe worden tweede.

Prijswinnaars
1e Arjen Venema (Damwâld) en Jitske Tjepkema (Burgum)
2e Anne Jelmer Hellinga (Damwâld) en Siebe Feenstra (Morra-Lioessens)

Kijk hier voor de foto’s