Federatie de Walden partij

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 1 juni werd de jaarlijkse Federatie de Walden partij georganiseerd door Sla Raek. Er werd vandaag gekaatst in een Dames- en Herenklasse. Bij de dames waren de kransen voor Roelie en Geertje en bij de heren voor Douwe, Guido en Jan.

DAMES

Parturen
1  Elly Bouius, Berry Jantien Westra en Jantina Rozema
2  Roelie Dijkstra en Geertje Leegstra
3  Sjoukje Kooistra, Nathalie Postma en Hepie de Haan
4 Baukje de Jong en Kristiene Eisma


Uitslagen

1 – 2    1 – 5  4 – 6           
3 4    5 – 1  6 – 2 

1 – 3    5 – 5  6 – 6    
2 4    5 – 5  6 – 2

1 – 4    5 – 4  6 – 2          
2 3    5 – 5  6 – 4

Prijswinnaars:
1e prijs  Roelie Dijsktra en Geertje Leegstra
2e prijs  Sjoukje Kooistra, Nathalie Postma en Hepie de HaanHEREN

Parturen
1  Minne Kooistra, Klaas Visser en Sikke Dantuma
2  Tjalling Kooistra, Hendrik Jansma en Pieter Bergsma
3 Klaas Lijzenga, Jelke Boersma en Fokke Meierink
4  Douwe Kooistra, Guido van der Wal en Jan Postma


Uitslagen

1 – 2    4 – 5  2 – 6          
3 – 4    5 – 5  0 – 6 

1 – 4    2 – 5  6 – 6          
2 – 3    5 – 5  6 – 4

1 – 3    5 – 5  2 – 6          
2 – 4    2 – 5  2 – 6
 
Prijswinnaars:

1e prijs Douwe Kooistra, Guido van der Wal en Jan Postma
2e prijs  Klaas Lijzenga, Jelke Boersma en Fokke Meierink