Dorpspartij Feestweek 2019

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 22 juni, de dorpskaatspartij. Ook deze editie werd weer gehouden op het feestterein in het tweede weekend van de Broekster Keatsdagen en ook deze keer met een volle lijst van 32 parturen, een prachtige kaatsdag met heerlijk weer.

Halve finales verliezersronde
Partuur 4 met Hendrik Leegstra, Sietse Haisma en Berry Jantien Westra nemen het in de eerste halve finale op tegen partuur 10 met Gosse Hellinga, Pieter de Vries en Anneke Bloem met 4-5 4-6 zijn het Gosse, Pieter en Anneke die net iets sterker zijn, zij gaan door naar de finale.
In de tweede halve finale neemt partuur 23 met Piet Wolters, Kees Kloosterman en Sjoerd Wijbenga het op tegen partuur 27 met Jelke Boersma, Erik Jansen en Jeroen Steffens. Piet, Kees en Sjoerd winnen deze partij vrij gemakkelijk met 5-3 6-6. Zij gaan door naar de finale

Finale verliezersronde
Partuur 23 Piet, Kees en Sjoerd nemen het in de finale op tegen partuur 10 Gosse, Pieter en Anneke, met 1-5 6-6 wordt deze eenzijdige finale beslist in het voordeel van Gosse, Pieter en Anneke, zij winnen de eerste prijs in de verliezersronde.

Halve finales
Partuur 3 met Niek Boelens, Bouwe Sake Swart en Bauke Ruining nemen het in de eerste halve finale op tegen partuur 9 Douwe Kooistra, Rommert Dijk en Sije van der Veen een spannende partij die met 5-5 2-6 wordt gewonnen door Douwe, Rommert en Sije, zij gaan door naar de finale.
In de tweede halve finale neemt partuur 25 Jelmer van der Ploeg, Niek Venema en Anne Jelmer Hellinga het op tegen partuur 18 Berry Sjoerdstra, Jentje vd Land en Theunis Pieter Vrieswijk. Berry, Jentje en Theunis Pieter winnen deze partij vrij gemakkelijk met 2-5 2-6. Zij gaan door naar de finale

Finale
Partuur 18 met Berry, Jentje en Theunis Pieter nemen het in de finale op tegen partuur 9 met Douwe, Rommert en Sije. Deze finale partij wordt met 5-3 6-6 beslist in het voordeel van Berry, Jentje en Theunis Pieter zij winnen de 2019 editie van het dorpskaatsen.

Prijswinnaars Dorpskaatspartij 2019

Winnaarsronde
1e prijs Berry Sjoerdstra, Jentje van der Land en Theunis Pieter Vrieswijk
2e prijs Douwe Kooistra, Rommert Dijk en Sije van der Veen
3e prijs Niek Boelens, Bouwe Sake Swart en Bauke Ruining
3e prijs Jelmer van der Ploeg, Niek Venema en Anne Jelmer Hellinga

Verliezersronde
1e prijs Gosse Hellinga, Pieter de Vries en Anneke Bloem
2e prijs Piet Wolters, Kees Kloosterman en Sjoerd Wijbenga
3e prijs Hendrik Leegstra, Sietse Haisma en Berry Jantien Westra
3e prijs Jelke Boersma, Erik Jansen, Jeroen Steffens