De Venema partij

IMG_0001-3BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 2 Mei 2015 – De eerste ledenpartij van het nieuwe kaatsseizoen 2015. Sponsor van deze wedstrijd is T. Venema Opruwtechniek te Broeksterwâld.
Er stonden vandaag 30 kaatsers op de lijst, de opkomst was dus niet enorm. Verdeeld over 3 klassen, namelijk de Dames, Heren B en Heren A.

DAMES
Bij de dames stonden vier parturen op de lijst, die het in een competitie het tegen elkaar opnemen.

1e omloop: Partuur 1 met Jennifer Sikma en Tsjikke Bijlsma moesten het opnemen tegen partuur 2 Jantiene Sikma en Liesbeth Hellinga. Partuur Jennifer Sikma was veel sterker en wist vrij gemakkelijk te winnen met 5-2 6-6. De tweede partij ging tussen partuur 3 met Sjoukje en Gerrie Kooistra, moeder en dochter, tegen partuur 4 met Baukje Hellinga, Elly Bouius en Roxanne van der Zwaag. Sjoukje en Gerrie wisten deze partij te winnen met 5-4 6-6.
2e omloop: Partuur 1 Jennifer Sikma cs. tegen partuur 4 Baukje Hellinga cs. deze werd met grote overmacht gewonnen door Jennifer en Tsjikke 5-0 6-6. De andere partij tussen partuur 2 Jantiene Sikma cs. en partuur 3 Sjoukje Kooistra cs. was veel spannender en met 5 eerste gelijk moest de beslissing komen in het laatste eerst. Dit laatste bordje werd uiteindelijk gewonnen met 6-2 door Jantiene en Liesbeth.

3e omloop: Partuur 1 Jennifer Sikma cs. tegen partuur 3 Sjoukje Kooistra cs. ook in deze partij was de overmacht van Jennifer en Tsjikke goed te zien, met 5-1 6-4 gingen zij verdiend met de kransen naar huis. In drie omlopen maar 3 tegeneersten.
De andere partij ging tussen partuur 2 Jantiene Sikma cs. en partuur 4 Baukje Hellinga cs. Deze partij werd verrassend gewonnen door Baukje, Elly en Roxanne met 5-4 6-0, maar na het tellen van de tegeneersten hadden Jantiene en Liesbeth net genoeg eersten om toch nog 2e te worden vandaag.

Prijswinnaars:
1e Jennifer Sikma en Tsjikke Bijlsma
2e Jantiene Sikma en Liesbeth Hellinga

HEREN B
Ook in de B klasse stonden vier partuur op de lijst en werd en hele competitie gespeeld.

1e omloop: Partuur 1 met Jasper van der Veen en Sikke Dantuma moest het opnemen tegen partuur 2 Edwin Elzer en Jelke Boersma. Jasper en Sikke wonnen deze wedstrijd vrij gemakkelijk met 5-2 6-2. De andere wedstrijd ging tussen partuur 3 Johan Postma, Sjoerd Pietersma en Peter de Jong en partuur 4 Jan Postma en Gert Jan Kazimier. Jan en Gert Jan hadden niks in te brengen en verloren kansloos met 5-0 6-2.

2e omloop: Partuur 1 Jasper en Sikke tegen partuur 4 Jan en Gert Jan, dit werd een spannende partij met een beslissing die in het laatste eerst moest vallen, met 5-5 en 6-0 werden Jasper en Sikke de winnaar. Partuur Johan Postma cs. tegen partuur Elzer cs. was iets minder spannend, met 5-3 6-2 won partuur Postma cs. deze partij.

3e omloop: Partuur 2 Elzer cs. tegen partuur Jan Postma cs. in deze partij ging de winst met 5-3 6-2 naar partuur Elzer cs. De andere partij was eigenlijk een finale, beide parturen hadden de andere 2 omlopen gewonnen, dus het zou wel eens spannend kunnen worden. Partuur 1 vd Veen cs. tegen partuur 3 Johan Postma cs. alleen was dit niet zo, met 5-0 6-6 waren Johan, Sjoerd en Peter oppermachtig en gingen verdiend met de krans om naar huis. Jasper en Sikke werden tweede.

Prijswinnaars:
1e Johan Postma, Sjoerd Pietersma en Peter de Jong
2e Jasper van der Veen en Sikke Dantuma

HEREN A
In de A-klasse ook een hele competitie met vier partuur.

1e omloop: Partuur 1 Jan Renze Visser, Niek Boelens en Fije Wiersma tegen partuur 2 Johannes van der Zwaag, Steven Zwart en Jan Jelle Jongsma. In deze wedstrijd gingen de eersten om en om, na bijna anderhalf uur kaatsen was de telegraaf vol. 5-5 6-6 en een kaats bij de middellijn. De opslag van Steven was binnen de lijnen en werd door partuur Visser cs uitgeslagen richting de kaats. Jan Jelle wilde de bal keren voor de kaats maar de bal vloog met een onverwachte stuit over hem heen. De winst ging dus naar partuur Visser cs. De tweede partij ging tussen partuur 3 Sjouke Hellinga, Roelof van der Veen en Tjibbe van der Veer en partuur 4 Freerk Haisma, Arjen Soepboer en Renze Bloem. Partuur Haisma cs was veel sterker en wist te winnen met 5-2 6-0.

2e omloop: Partuur Visser cs. tegen partuur Hellinga cs. Deze partij werd met 5-2 6-6 gewonnen door partuur Hellinga cs. De partij tussen partuur van der Zwaag cs. tegen partuur Haisma cs. was net zo spannend 5-1 6-6 en partuur van der Zwaag werd gekleineerd.

3e omloop:
Partuur Hellinga cs tegen partuur van der Zwaag cs. ook deze partij wist partuur van der Zwaag cs. geen voet tussen de deur te krijgen met 5-2 6-6 verloren zij. Door de winst in deze partij waren Sjouke, Roelof en Tjibbe tevreden met de 2e prijs.
De kransen in de A-klas werden een prooi voor Freerk, Arjen en Renze, zij waren ook in de laatste omloop niet te stuiten met 5-0 6-4 kon ook partuur Visser cs. geen vat krijgen op dit partuur.

Prijswinnaars:
1e Freerk Haisma, Arjen Soepboer en Renze Bloem
2e Sjouke Hellinga, Roelof van der Veen en Tjibbe van der Veer

Klik hier voor de foto’s van de prijswinnaars