De Broersma partij

Winnaars b-klasseBROEKSTERWÂLD – Vrijdagavond 4 juli 2014. De Broersma partij, met een temperatuur van rond de 27 graden was het enorm warm. De eerste omlopen waren vandaag slopend en de laatste eigenlijk niet meer te kaatsen, door de enorme deelname werd de laatste omloop afgesloten rond half 11, veel te donker om de bal nog goed te kunnen zien. Maar ach het heeft ook zijn charme..

In de B-klasse werd gekaatst met 9 partuur. De uiteindelijke winnaars en de kransen waren voor Niek Boelens, Johan Postma en Arjen Venema. Die in de finale te sterk waren voor Jan Postma, Lieuwe de Jong en Peter de Jong zij gingen naar huis met de 2e prijs. De 3e prijs was voor Sipke Kooistra, Jelke Boersma en Yde Venema.
In de verliezersronde was er maar 1 prijs te verdelen, de finale ging tussen partuur 6 Piet Wolters, Berry Sjoerdstra en Jasper van der Veen en partuur 1 Edwin Elzer, Wouter van der Meer en Ale Jongsma. De wedstrijd eindigde in 5-5 en 6-0 voor het partuur van Piet Wolters. Zij gingen naar huis met de 1e prijs en het partuur van Edwin Elzer had 4 omlopen gestreden en ging zonder prijs naar huis.

A-klasse, hier streden 4 partuur in een competitie tegen elkaar. Er waren 2 prijzen te verdelen. De laatste partij was ook tevens de finale, beide parturen hadden 2 partijen gewonnen en mochten nu kaatsen om de kransen. Nou ja, kaatsen was het eigenlijk niet echt meer. De bal was in de duister bijna niet meer te zien. De kransen gingen uiteindelijk naar Sjouke Hellinga, Taede Weidenaar en Roelof van der Veen. Zij wonnen de finale met 5-3 6-4 van de 2e prijs winnaars Wiebe Wiersma, Tjibbe van der Veer en Freerk Haisma.

Bij de dames werd er met 8 partuur gekaatst. De finale in de winnaarsronde ging tussen partuur 4 Anna de Jong en Roelie Dijkstra en partuur 7 Ilse van den Berg, Renske Dijkstra en Thea van der Lei. Met 5-2 6-6 gingen de kransen naar Anna en Roelie.
In de verliezersronde werd de finale gekaatst door partuur 1 Froukje Boom en Jantine Sikma en partuur 8 Jetty Elzinga en Tsjikke Bijlsma. Met 5-3 en 6-2 ging de prijs naar Froukje en Jantine.

Na de wedstrijd konden de prijswinnaars de prijzen ophalen in café Broersma,  hier werd onder genot van een hapje en drankje nog even nagepraat over de wedstrijd.

 

De foto’s volgen later 😉