Contributie

Senioren: € 17,50 per jaar

Jeugdleden: € 10,00 per jaar (inclusief inleg wedstrijden)

Donateurs: € 7,00 per jaar

Het lidmaatschapsgeld wordt automatisch geïncasseerd d.m.v. de door u ingevulde machtiging.

 

Laatste bijgewerkt 2017