ARCHIEF: 6 Mei 1989 – Veel belangstelling voor ledenkaatsen “Sla Raek”

Sla Raek Archief logoBROEKSTERWÂLD – Zaterdag 6 Mei 1989 hield kaastvereniging “Sla Raek” uit Broeksterwoude haar eerste ledenpartij van dit seizoen. De opkomst was geweldig. ’s Morgens voor de jeugd stonden twee keer zes parturen op de lijst verdeeld in een A- en B-klasse.
Bij de B-jeugd gaf men in de eerste omloop elkaar niks toe, zodat er spannende partijen werden gekaatst. In de finale liet het partuur van Durk Kooistra, Alida Haisma en Romke van der Meulen het een beetje afweten, zodat Johan Bok, Douwe Koonstra en Romke Leegstra met de eerste prijs naar huis komen gaan.
Bij de A-jeugd moest in de finale het partuur Sjoerd Visser, Benny Bloem en Marieke de Vries het opnemen tegen Eibert Broersma, Bert Koonstra en Dicky Kooistra. Het ging gelijk op maar met de stand 5 eersten gelijk wist het partuur Sjoerd Visser c.s. net even aan het langste eind te trekken, zodat het won met 5-5 6-4. Eibert Broersma c.s. moest genoegen met de tweede prijs.

s’Middags was de beurt aan de al wat oudere jongeren. Ook hier stonden twee keer zes parturen op de lijst. Bij de B-klasse in de eerste omloop wist het partuur Biense Visser, Aant W. Rozema en Gerry Kooistra net te winnen van Sjoukje van der Veen, Jan Bok en Gea Wijbenga met alles aan de hang. Eerstgenoemden gingen door naar de finale. Daar moesten ze het onderspit delven tegen Nammen Zwart, Sjoerd van der Ploeg en Tjipke Veenstra 5-2 6-2.

In de A-klasse waren in de eerste omloop twee partijen die met alles aan de hang beslist moesten worden. Het partuur Johan de Jong, Sikke Kooistra en Jan Wijnsma kon de dikke kaats niet voorbij slaan, zodat het partuur Sjoerd Fransbergen, Ruurd Leegstra en Arjen de Wilde doorging in de winnaarsronde. Het partuur Anne Peterson, Berend Visser en Wieger van der Bij besliste de partij in hun voordeel met een “boppeslach”.
In de finale moesten Hendrik Jansma, Engele Visser en Berry Sjoerdstra het opnemen tegen Anne Peterson c.s. alle eersten eindigden op 6-6, maar het partuur Anne Peterson c.s. wist zich het eerst vaker toe te eigenen, zodat zij in de kransen kwamen 5-3 6-6.

Uitslagen:

A-jeugd winnaarsronde
1e Sjoerd Visser, Benny Bloem en Marieke de Vries
2e Eibert Broersma, Bert Koonstra en Dicky Kooistra

Verliezersronde
1e Linda van der Zwaag, Johannes Bloem en Erik de Jong

B-jeugd winnaarsronde
1e Johan Bok, Douwe Koonstra en Romke Leegstra
2e Durk Kooistra, Alida Haisma en Romke van der Meulen

Verliezersronde
1e Baukje Wolters, Sietse Haisma en Henrik Leegstra

 

Senioren
A-klasse winnaarsronde
1e Anne Peterson, Berend Visser en Wieger van der Bij.
2e Hendrik Jansma, Engele Visser en Berry Sjoerdstra

Verliezersronde
1e Sjoerd Pietersma, Henk Dijkstra en Foeke Oberman

B-klasse winnaarsronde
1e Nammen Zwart, Sjoerd van der Ploeg en Tjipke Veenstra
2e Biense Visser, Aant W. Rozema en Gerry Kooistra

Verliezersronde
1e Sjoukje van der Veen, Jan Bok en Gea Wijbenga