ARCHIEF: 6 Mei 1995 – Broekster kaatsclub heeft de poorten weer geopend

Sla Raek Archief logoBROEKSTERWÂLD – 6 mei 1995. De eerste kaatspartij van dit seizoen behoort al weer tot het verleden voor de Broekster kaatsleden. Deze partij die al jaren gesponsord wordt door Boor- en Freesbedrijf van Lourenz Venema kende een goede deelname van totaal 18 parturen. 
De iets oudere jeugd ging als eerste de strijd met elkaar aan. Deze klasse bestond uit vier parturen , die een halve competitie kaatsten. Hendrik Leegstra, Piet Wolters en Baukje Berends bleken daarin de sterksten. Dit ging echter niet zonder slag of stoot, want hun eerste partij verloren ze tegen Wiebe Pietersma, Sjoerd Johan Plantinga en Jelle Boorsma. Deze kregen later met een enorme inzinking te maken en ze vielen uiteindelijk zelfs geheel buiten de prijzen. De belangrijkste partij van Hendrik Leegstra c.s. en partuur Steven Zwart en Sjoukje Kooistra werd oppermachtig door Hendrik Leegstra en zijn maten gewonnen en Steven en Sjoukje moesten dus genoegen nemen met de 2e prijs.

De jongste jeugd kende in de persoon van Froukje Zwart een verassende winnaar. Zij wist alle drie de partijen in winst om te zetten en liet daardoor zeer goede kaatsers als Johannes van der Zwaag en Rinse Bloem achter zich. De 2e plaats werd veroverd door Johannes van der Zwaag, die net één eerst meer bijelkaar sloeg dan Welmoed Haisma, die zeer verdienstelijk de derde plek voor zich opeiste.

Uitslag A-Jeugd
1e Hendrik Leegstra, Piet Wolters en Baukje Berends
2e Steven Zwart en Sjoukje Kooistra

Uitslag B-Jeugd
1e Froukje Zwart
2e Johannes van der Zwaag
3e Welmoed Haisma

De senioren konden s’middags hun kunnen laten zien en dat bleek bij velen niet eens tegen te vallen. Duidelijk was er te zien dat er, vooral in de zaal, door een twintigtal kaatsers behoorlijk was getraaind en dat blijkt toch zijn vruchten af te werpen. Er werd zaterdag in een A- en een B-Klasse gekaatst met daarin ieder zes parturen. Deze werden weer onderverdeeld in poules en de winnaars van deze poules gingen door naar de finale. In de B-Klasse werd de eerste poule gewonnen door Tjalling Kooistra ww, Dicky Kooistra en Trienke Wijbenga. Dit drietal kaatste zeer degelijk en het perkspel van Dicky Kooistra bleek zelfs voortreffelijk. Ze wisten dan ook vrij gemakkelijk in de finale te komen. Het partuur van Aant van der Veer, Biense Visser en Gerrie Kooistra pakte de winst in poule twee. Dit ging echter niet gemakkelijk getuige de 5-5 stand tegen de twee veteranen Gjalt van der Meulen en Tsjirk Fokkens, die goed werden gesteund door Jellie Bloem. Ook de partij tegen Nammen Zwart, Ina van der Lei en Jikke van der Veen werd met de grootst mogelijke moeite gewonnen door Aant van der Veer c.s. Hun voorspelling dat ze dit partuur wel even zouden oprollen bleek een fikse misrekening. Zet Nammen Zwart bij twee jonge dames in een partuur en dan kun je bijna van een toppartuur spreken. Zijn opslag was als nooit tevoren en zijn perkspel was ook meer dan goed. Maar dit alles bleek echter net niet genoeg om Aant en zijn maten vroegtijdig te laten douchen.
Wel wist patuur Zwart later op de middag de strijd om de derde plaats te winnen van Jan Wijnsma, Thea van der Lei en Rennie van der Zwaag. De finale ging tussen Tjalling Kooistra c.s. en Aant van der Veer c.s. Er werd een spannende finale verwacht, echter partuur Aant van der Veer had de meeste energie al in de twee voorgaande partijen verspeeld en Kooistra c.s. wisten de finale ook vrij vlot op de stand 5-2 6-4 te winnen.

De A-Klasse kaatste ook in twee poules van drie parturen. In poule 1 ging de winst naar Siep Raap, Sjoerd van der Ploeg en Berend Visser. Hun eerste partij tegen Ruurd Leegstra, Berry Sjoersdstra en Johan de Jong was meteen een zware. Pas op de stand 5-4 6-6 werd deze parij beslist door een prima zitbal van Siep Raap. Hun tweede partij tegen Tjalling Kooistra, Lieuwe Jan Kamminga en Geale Kooistra wisten ze aanmerkelijk vlotter te winnen getuige de stand 5-3 6-4.
De tweede poule werd gewonnen door Sjoerd Fransbergen, Kees Postma en Willem Bosma. Onder leiding van Fransbergen, die weer zeer degelijk kaatste, werd eerst partuur Henk Peterson, Benny Bloem en Sjoerd Pietersma verslagen. Daarna konden Louw van der Zwaag, Gosse Veenstra en Romke van der Beek het ook niet bolwerken. Het perkspel van Gosse Veenstra, die normaal in de B-klasse speelt, wekte echter verbazing en bewondering van vriend en vijand. Met een soepel polsslagje liet hij menig opslagbal ver achter de bovenlijn neerploffen en de tijd dat hij de B-klassers het leven zuur kan maken lijkt verleden tijd.
De finale tussen Fransbergen c.s. en Raap c.s. werd er eentje om in te lijsten. Veel eersten werden pas op de stand 6-6 beslist. Na een aanvankelijke achterstand van partuur Siep Raap werd een indrukwekkende inhaalrace begonnen. Echter op de stand 5-4 6-6 in het voordeel van Fransbergen c.s. wist Willem Bosma met een prima bovenslag zijn partuur in de kransen te slaan.

Uitslag B-Klasse
1e Tjalling Kooistra ww, Dicky Kooistra en Trienke Wijbenga
2e Aant van der Veer, Biense Visser en Gerrie Kooistra
3e Nammen Zwart, Ina van der Lei en Jikke van der Veen

Uitslag A-Klasse
1e Sjoerd Fransbergen, Kees Postma en Willem Bosma
2e Siep Raap, Sjoerd van der Ploeg en Berend Visser.
3e Tjalling Kooistra dmw, Lieuwe Jan Kamminga en Geale Kooistra

Na de prijsuitreiking van de voortreffelijke vleesprijzen door voorzitter Gjalt van der Meulen en het bedanken van de sponsor Laurens Venema kwam er nog een prettige verassing voor de verliezers. Voor hen speciaal kwam Venema nog een paar pond verse paling brengen. Deze werd in mootjes gehakt en genuttigd door de verliezers, die hierdoor zeker een goede herinnering aan deze partij zullen bewaren. Al met al kan Sla Raek weer terugzien op een prima kaatstdag en gehoopt wordt dat hun volgende wedstrijd weer net zo geslaagd wordt.