Sla Raek Archief logoFERWERD – Donderdag 30 december 1988. De Broekster Kaasvereniging hield donderdagavond een kaatspartij in de sporthal van Ferwerd. De opkomst was goed, maar liefst 14 parturen kwamen op papier verdeeld over een A en B klasse. Voor de jeugd had men ook een partij georganiseerd en wel de vrijdagmorgen. Ook hier werd fanatiek gespeeld.

De uitslagen waren als volgt:

Jeugd A-Klasse:
Winnaarsronde
1e Eibert Broersma, Steven Zwart en Erik de Jong
2e Ferdinant Bosch, Trynke Wijbenga en Bennie Bloem
Verliezersronde
1e Lieuwe Jan Kamminga, Marieke de Vries en Bert Koonstra
Jeugd B-Klasse:
Winnaarsronde
1e Romke Leegstra, Sietse F. Haisma en Biense Visser.
2e Afke Wolters en Johan Bok
Verliezersronde
1e Hendrik Leegstra, Ricardo Visser en Sjoukje Kooistra
Senioren A-Klasse:
Winnaarsronde
1e Freerk Peterson, Sjoerd Fransbergen en Louw van der Zwaag
2e Sjoerd Pietersma, Jan Huizinga en Foeke Oberman
Verliezersronde
1e Henk Peterson, Jan van der Meulen en Piet Bloem
Senioren B-Klasse:
Winnaarsronde
1e Lammert van der Zwaag, Fetje van der Veen, Pieter Postma
2e Theo Lijzenga, Sjoerd van der Ploeg en Siebe.
Verliezersronde:
1e Tjeerd Broersma, Gea Wijbenga en Froukje Kooistra