ARCHIEF: 1987 – Laatste ledenpartij kaatsvereniging “Sla Raek”

Sla Raek Archief logoBROEKSTERWÂLD – Zaterdag 12 september 1987 hield kaatsvereniging “Sla Raek” haar laatste ledenpartij van dit seizoen. Harde Wind en regen weerhielden de jeugdige kaatsers er niet van om s’morgens 10 uur aanwezig te zijn. Tien namen kwamen op papier, die verdeeld werden over 2 parturen van 3 en 2 parturen van twee. Er werd een competitie gespeeld zodat iedereen 3 keer moest kaatsen. De strijd om de eerste prijs ging uiteindelijk tussen partuur Egbert Broersma, Maaike van der Meulen en Steven Zwart tegen het partuur Sjoerd Visser, Linda van der Zwaag en Romke van der Meulen. Het partuur Sjoerd Visser c.s. stond al gauw voor met 3 eersten, maar het partuur Egbert Broersma c.s. liet het niet zitten en won uiteindelijk met 5-4 6-6. s’middags werden de prijzen uitgereikt op het veld. Deze waren aangeboden door Tj. de Jong, rijschoolhouder.

Jeugd:
1e Egbert Broersma, Maaike van der Meulen en Steven Zwart
2e Sjoerd Visser, Linda van der Zwaag en Romke van der Meulen
3e Gosse van Meekeren en Dikkie Kooistra

s’Middags was de beurt aan de al wat oudere jeugd. Harde wind was nog steeds aanwezig, wat inhield dat er veel buiten het perk terecht kwam. Bij de dames stonden 7 parturen van 2 op de lijst. Deze waren verdeeld over 2 poules. Winnaar van poule 1 werden Fetje van der Veen en Annie de Jong. Laatstgenoemden moesten kaatsen tegen de winnaar van poule 2, dit waren Thea van der Lei en Gerrie Kooistra. De finale werd beslist in het voordeel van Thea van der Lei en Gerrie Kooistra.

De 3e prijs ging tussen de nummers 2 van elke poule. Greetje Wiersma en Eelkje van der Veen tegen Tjitske Kooistra en Annie Hoekstra. Laatstgenoemden namen al gauw de leiding, maar konden deze niet handhaven zodat uiteindelijk Greetje Wiersma en Eelkje van der Veen de 3e prijs mee naar huis konden nemen.

Dames:
1e Thea van der Lei en Gerrie Kooistra
2e Fetje van der Veen en Annie de Jong
3e Greetje Wiersma en Eelkje van der Veen

Bij de Heren stonden 9 parturen op de lijst. Er werd gekaatst in een winnaars- en verliezersronde. In de eerste omloop was er één partij waar alles aan de hang kwam, bij de overige wedstrijden waren de winnaars snel bekend. In de finale van de verliezersronde kwamen het partuur Sjoerd Pietersma, Klaas Eisma en Jan Jellema tegenover Sikke Kooistra, Durk Oberman en Berry Sjoerdstra te staan. Sjoerd Pietersma c.s. wisten de partij in hun voordeel te beslissen. Hoewel er veel tegenstand werd geboden.

De finale van de winnaarsronde was snel beslist 5-1 6-4 voor het partuur Freerk Peterson, Wieger Jellema en Feye Damstra. Tweede werden Johan de Jong, Nammen Zwart en Lourens Venema.

Heren:
Winnaarsronde
1e Freerk Peterson, Wieger Jellema en Feye Damstra
2e Johan de Jong, Nammen Zwart en Lourens Venema.

Verliezersronde
1e Sjoerd Pietersma, Klaas Eisma en Jan Jellema
2e Sikke Kooistra, Durk Oberman en Berry Sjoerdstra

s’Avonds was er een feestavond in café Broersma. Daar werden de prijzen, aangeboden door café Broersma, uitgereikt door de voorzitter. Eveneens kwamen hier de prijswinnaars in de kransen. Ook was er een bos bloemen aanwezig voor het sluitende partuur Hammy van der Meulen, Hinke Visser en Trienke Visser, die bij elke wedstrijd aanwezig waren om de kaatsers van een natje en een droogje te voorzien. Het bestuur hoopt dat iedereen volgend jaar weer aanwezig is en dat vooral de jeugdleden in aantallen zullen toenemen.