Leden, ouders, sponsoren en donateurs van Sla Raek.

We zijn als bestuur al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, begin april ontvangen jullie de nieuwe editie van “it keatsbledsje”. De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 19 april om 20.00 in de kantine Oan’e Kwea te Broeksterwâld, iedereen is welkom.