Wijzigingen doorgeven !

Beste leden zouden jullie wijzigingen in namen, adressen, rekeningnummers enz… willen doorgeven. Dit kunnen jullie doen door een mail te sturen naar slaraek@live.nl. We zijn er bij het bezorgen van “It Keatsblêdsje” achter gekomen dat veel adressen niet meer kloppen, dus als jullie zijn verhuisd en nog geen boekje hebben ontvangen graag ook even een mailtje sturen zodat we deze alsnog kunnen bezorgen.

Bestuur Sla Raek