ABD – partij

IMG_6740173191131BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 6 September werd de ABD partij georganiseerd. Sponsor van deze wedstrijd is Slagerij Wybe en Pietsje van der Zwaag te Broeksterwâld.

Er stonden vandaag 18 zelf samengestelde parturen op de lijst, met een A kaatser een B kaatser en een dame.

 

In de verliezersronde stonden in de 4e omloop de parturen 14 Arjen Soepboer, Piet Wolters en Baukje Venema en partuur 18 Minne Kooistra, Yde Venema en Roxanne van der Zwaag tegenover elkaar. Arjen, Piet en Baukje wisten deze partij te winnen met 5-4 6-4 en gingen door naar de finale. Partuur 10 Renze Bloem, Bennie Bloem en Baukje Hellinga waren door een staand nummer al geplaatst voor de finale. Minne, Yde en Roxanne gingen met de 3e prijs naar huis.

De finale van de verliezersronde was een gelijk opgaande strijd maar op 5-4 6-0 was er de winst voor Renze, Bennie en Baukje. Arjen, Piet en Baukje werden 2e.

In de winnaarsronde stonden in de 3e omloop de parturen 15 Tjibbe vd Veer, Aant vd Veer en Ilse vd Wal en partuur 1 Sytse Wiersma, Jan Boonstra en Hennie Vrieswijk tegenover elkaar. Sytse, Jan en Hennie waren sterker en wonnen met 5-3 6-4. Zij gingen naar de finale. Tjibbe, Aant en Ilse gingen naar huis met de 3e prijs.
Met een staand nummer in deze omloop was partuur 11 Jan Jelle Jongsma, Sjoerd Pietersma en Tsjikke Bijlsma al voor de finale geplaatst.

De finale was erg spannend, een gelijk opgaande strijd. Met 5-5 aan de telegraaf werd het publiek nog eenmaal opgesweept voor een spannend einde van deze partij. Alleen stond er dit eerst een perfect sluitend partuur aan de opslag, waar het partuur van Jan Jelle geen raad mee wist. Sytse, Jan en Hennie wisten het laatste eerst met een schone zes te winnen en wisten zich hierdoor in de kransen te kaatsen.

Prijswinnaars:

Winnaarsronde
1e Sytse Wiersma, Jan Boonstra en Hennie Vrieswijk
2e Jan Jelle Jongsma, Sjoerd Pietersma en Tsjikke Bijlsma
3e Tjibbe van der Veer, Aant van der Veer en Ilse van der Wal

Verliezersronde
1e Renze Bloem, Bennie Bloem en Baukje Hellinga
2e Arjen Soepboer, Piet Wolters en Baukje Venema
3e Minne Kooistra,Yde Venema en Roxanne van der Zwaag