ABD-partij

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 7 september was het weer tijd voor de jaarlijkse vrije formatie ABD-partij. Met 14 parturen op de lijst en geweldig mooi kaatsweer was het prima vertoeven op ons mooie kaatsveld. De wedstrijdsponsor van de ABD-partij is Metselbedrijf “De Wouden”.

HALVE FINALES

Halve finales verliezersronde
Partuur 14 met Hindrik Leegstra, Sietse Haisma en Jantina Rozema nam het in de eerste halve finale op tegen partuur 2 met Jan Jelle Jongsma, Sjoerd Pietersma en Tsjikke Bijlsma. Jan Jelle, Sjoerd en Tsjikke waren veel sterker en wint deze partij vrij gemakkelijk met 1-5 2-6. Zij gaan door naar de finale

In de andere halve finale neemt partuur 5 met Minne Kooistra, Klaas Visser en Dyonda Spiegelaar het op tegen partuur 12 met Eelke de Vries, Jan Sikma en Femke Marije Klaver. Minne, Klaas en Dyonda winnen deze partij met 5-3 6-4. Zij kaatsen de finale tegen Jan Jelle, Sjoerd en Tsjikke.

Halve finales winnaarsronde
Partuur 13 met Tjalling Kooistra, Freerk Peterson en Tineke Damstra nemen het in de eerste halve finale op tegen partuur 3 met Gosse ,Pieter en Roelie Hellinga. Gosse, Pieter en Roelie winnen deze partij met overmacht 0-5 2-6, zij gaan door naar de finale. Tjalling, Freerk en Tineke spelen de troostfinale om de derde prijs.

In de tweede halve finale van de winnaarsronde kaatst partuur 6 met Douwe Kooistra, Jordy Mossel en Sjoukje Kooistra tegen partuur 9 met Sierd Boersma, Popke Leffring en Imke-Klarie Boersma. Deze hele spannende partij wordt pas beslist na 5-5. In het laatste eerst zijn het Sierd, zijn dochter Imke-Klarie en Popke die net iets scherper zijn en met een bovenslag maakt Sierd de partij geweldig uit. Zij gaan door naar de finale. Jordy, Douwe en Sjoukje kaatsen om de derde prijs

FINALES

Finale verliezersronde
Partuur 2 met Jan Jelle, Sjoerd en Tsjikke nemen het op tegen partuur 5 met Minne, Klaas en Dyonda. De partij wordt met 5-3 6-4 beslist in het voordeel van Jan Jelle, Sjoerd en Tsjikke. Zij winnen de eerste prijs in de verliezersronde. Minne, Klaas en Dyonda worden tweede.

Troostfinale
Partuur 13 Tjalling, Freerk en Tineke nemen het in de troostfinale op tegen partuur 6 met Douwe, Jordy en Sjoukje. Met 1-5 2-6 winnen Douwe, Jordy en Sjoukje de wedstrijd om de derde prijs.

Finale winnaarsronde
De finale van de winnaarsronde gaat tussen partuur 3 met Gosse, Pieter en Roelie en partuur 9 met Sierd, Popke en Imke-Klarie. Geen spannende finale aan het eind van deze prachtige kaatsdag. Gosse wint samen met zijn vader Pieter en zijn vrouw met overmacht de finale van de ABD-partij. De Hellinga’s worden eerste en gaan met de krans om naar de huis. Sierd, Popke en Imke-Klarie hebben geweldig gekaatst maar tegen de Hellinga’s waren ze niet opgewassen zij gaan naar huis met de tweede prijs.

PRIJSWINNAARS

ABD Partij

1e prijs Gosse Hellinga, Pieter Hellinga en Roelie Hellinga
2e prijs Sierd Boersma. Popke Leffring en Imke-Klarie Boersma
3e prijs Douwe Kooistra, Jordy Mossel en Sjoukje Kooistra

1e prijs verl. Jan Jelle Jongsma, Sjoerd Pietersma en Tsjikke Boersma
2e prijs verl. Minne Kooistra, Klaas Visser en Dyonda Spiegelaar