ABD-partij 3 september 2022

BROEKSTERWÂLD – Zaterdag 3 september was het weer tijd voor de jaarlijkse ABD-partij bij Sla Raek. Een dag met prachtig zonnig kaatsweer, 14 parturen stonden er op de lijst. Wedstrijdsponsoren van deze ABD-partij:
GB Betonrenovatie, Broeksterwâld
De Draei, Broeksterwâld
Woudstra’s Bouwmaterialen, Broeksterwâld.

Prijswinnaars ABD-partij:
1e Sytze Wiersma, Pieter Meindertsma en Geertje Bijlsma
2e Jan Jelle Jongsma, Sjoerd Pietersma en Tsjikke Bijlsma
3e Sierd Boersma, Popke Leffring en Imke Boersma
3e Sieuwe Kazimier, Gert-Jan Kazimier en Geertje Leegstra

1e verl. Gosse Hellinga, Bennie Bloem en Roelie Hellinga
2e verl. Eppie Weidenaar, Peter van der Mossel en Jantina Rozema.

Volgende partij KV Sla Raek: 24 September de Slotpartij met live muziek.